lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Kategori: Teaching

 • Danish Slavery and Empire

  Danish Slavery and Empire

  Jeg sysler lidt med at lave et for­løb om dan­sk slaveri til mine 2.g’ere. Det bliv­er sid­ste for­løb før de tager 2 måned­er til Seat­tle og læs­er nogle af deres timer, så jeg skal gerne for­berede dem lidt til det ophold. Et for­løb om dan­sk slaveri vil naturligt fokusere på Dan­sk Vestin­di­en. Her er der […]

 • 5 basale ting, du bør træne med dine elever i skriftlig dansk

  5 basale ting, du bør træne med dine elever i skriftlig dansk

  Jeg er skriftlig cen­sor i dan­sk og har i år ret­tet opgaver fra fem forskel­lige gym­nasi­er i Dan­mark. Det ærger/undrer mig lidt at se, at så mange elever ikke har styr på nogle basale “hånd­værksmæs­sige” ting, som det burde være nemt at lære dem. Mine egne elever har også prob­le­mer her, så jeg skriv­er ikke dette […]

 • Giv eleverne tekster som epub

  Giv eleverne tekster som epub

  Hvis man har prøvet at lægge tek­ster og arbe­jdsspørgsmål ud på en hjemme­side, så kan de nemt over­sættes til epub, så elev­erne kan læse og annotere på tablets og tele­fon­er ved at bruge dotepub.com. De laver en exten­sion til Chrome og Fire­fox, som man bare skal klikke på for at få en web­side ud som epub. Jeg har […]

 • WordPress som personligt LMS?

  WordPress som personligt LMS?

  Jeg har nu rodet en dags tid med at fly­tte adjunkten.dk over på lektoren.dk. Jeg start­ede i 2006 med at lægge opgaver ud, da jeg var på en skole som ikke havde nogen læringsplatform. Lek­ti­er blev skrevet på tavlen (alt­så fysiske, grønne tavler, ‘M.I.S.’) — og så tænk­te jeg det var smart at lave læse­plan­er […]

 • Gå offline med eleverne

  Gå offline med eleverne

  Jeg har mod­taget neden­stående essay fra Nadia Tra­b­jerg, og hun har givet mig lov til at dele uddrag her. Der er nogle inter­es­sante tanker om elevers brug af inter­net. Jeg har lavet lidt flere afs­nit i tek­sten for at gøre det mere læsev­en­ligt på nettet. Lin­da Stone, tidligere Apple-chef og for­fat­ter, nævn­er i artiklen i […]

 • Overbliksforløb i dansk og historie

  Overbliksforløb i dansk og historie

  Sen­est i starten af studieretnings­for­lø­bet skal elev­erne have et overb­liks­for­løb i dan­sk og his­to­rie. Derefter skal de skrive dan­sk-his­to­rie opgave. Det første møde med krav om fordy­belse og fod­not­er på gymnasiet. Jeg har selvføl­gelig kørt det nogle gange, men jeg oplever ikke altid at elev­erne får det ønskede overb­lik. Man kan slutte af med at […]