Kategori: IT i undervisningen

 • Hvornår er det snyd?

  Hvornår er det snyd?

  Min skole delt­ager i et pro­jekt om hjælpemi­dler i under­vis­nin­gen kaldet ‘læring i fel­tet mellem faglige hjælpemi­dler og pla­giat’ støt­tet af Region Midt. Det er et godt og vigtigt pro­jekt, hvor delt­agerne fx kan under­søge, hvor­dan de nye cha­tro­bot­ter kan eller bør bruges i undervisningen. Det er gået op for mig, at elev­erne er i…

 • Chi er bange for ki?

  Chi er bange for ki?

  Vit­sen pirk­er til en bekym­ring jeg har i forhold til den store bege­jstring for Chat­G­PT. Hvis alle beg­y­n­der at bruge robot­tek­ster, hvad sker der så med selvstændighed og udvikling af per­son­lig myndighed? Hvis en com­put­er kan skrive mine tek­ster, hvor­for skal jeg så selv sid­de og terpe med at lære det, kunne man spørge som…

 • Fediverset ind i skolen!

  Fediverset ind i skolen!

  Jeg er røget ned i et kan­in­hul. Eller også er jeg kom­met op ad det. Og jeg synes vores elever skal med på rejsen. ‘Fedi­verse’ er en sam­men­trækn­ing af ‘fed­er­at­ed’ og ‘uni­verse’ og beteg­n­er et netværk af ser­vere som kom­mu­niker­er via open source software. ‘Open source’ bety­der at udviklerne giv­er andre ret til at se,…

 • Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Idé til 2 lektioner om kunstig intelligens til gymnasiet. Forløbet tager udgangspunkt i en videoserie om kunstig intelligens på Youtube.

 • Kan man undervise i historie på Twitter?

  Kan man undervise i historie på Twitter?

  Fordele og ulemper Det er klart at de 140 tegn sæt­ter sine begræn­sninger. Det er ikke her at elev­erne får lært at skrive læn­gere opgaver. Men man kan jo linke til det rigtige mate­ri­ale og begræn­snin­gen kan måske hjælpe til at for­mulere sine spørgsmål præ­cist. (På den anden side er: “Fortæl hvad du ved, tak”,…

 • WordPress som personligt LMS?

  WordPress som personligt LMS?

  Jeg har nu rodet en dags tid med at fly­tte adjunkten.dk over på lektoren.dk. Jeg start­ede i 2006 med at lægge opgaver ud, da jeg var på en skole som ikke havde nogen læringsplatform. Lek­ti­er blev skrevet på tavlen (alt­så fysiske, grønne tavler, ‘M.I.S.’) — og så tænk­te jeg det var smart at lave læse­plan­er…