lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Kategori: IT i undervisningen

 • Chi er bange for ki?

  Chi er bange for ki?

  Vit­sen pirk­er til en bekym­ring jeg har i forhold til den store bege­jstring for Chat­G­PT. Hvis alle beg­y­n­der at bruge robot­tek­ster, hvad sker der så med selvstændighed og udvikling af per­son­lig myndighed? Hvis en com­put­er kan skrive mine tek­ster, hvor­for skal jeg så selv sid­de og terpe med at lære det, kunne man spørge som […]

 • Fediverset ind i skolen!

  Fediverset ind i skolen!

  Jeg er røget ned i et kan­in­hul. Eller også er jeg kom­met op ad det. Og jeg synes vores elever skal med på rejsen. ‘Fedi­verse’ er en sam­men­trækn­ing af ‘fed­er­at­ed’ og ‘uni­verse’ og beteg­n­er et netværk af ser­vere som kom­mu­niker­er via open source software. ‘Open source’ bety­der at udviklerne giv­er andre ret til at se, […]

 • Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Idé til 2 lektioner om kunstig intelligens til gymnasiet. Forløbet tager udgangspunkt i en videoserie om kunstig intelligens på Youtube.

 • Kan man undervise i historie på Twitter?

  Kan man undervise i historie på Twitter?

  Fordele og ulemper Det er klart at de 140 tegn sæt­ter sine begræn­sninger. Det er ikke her at elev­erne får lært at skrive læn­gere opgaver. Men man kan jo linke til det rigtige mate­ri­ale og begræn­snin­gen kan måske hjælpe til at for­mulere sine spørgsmål præ­cist. (På den anden side er: “Fortæl hvad du ved, tak”, […]

 • WordPress som personligt LMS?

  WordPress som personligt LMS?

  Jeg har nu rodet en dags tid med at fly­tte adjunkten.dk over på lektoren.dk. Jeg start­ede i 2006 med at lægge opgaver ud, da jeg var på en skole som ikke havde nogen læringsplatform. Lek­ti­er blev skrevet på tavlen (alt­så fysiske, grønne tavler, ‘M.I.S.’) — og så tænk­te jeg det var smart at lave læse­plan­er […]

 • Vidding

  [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ekXxi9IKZSA] Jeg faldt over denne nye trailer for Top Gun, da jeg skulle finde materiale til et forløb om fakta og fiktion. ‘Vidding’ er betegnelsen for en genre, hvor fans omklipper tv-serier og film og lægger ny musik på. Så kan man se, hvad klipning og filmmusik betyder!