Kategori: Om historieundervisning

Blogindlæg om det at undervise i historie – mest for andre lærere.

Timelines in OneNote

Have you ever asked your students to create timelines in OneNote? This exercise utilizes 3 cool features of OneNote: The infinite scroll. There is no limit to the scope of a timeline, and you can go back and expand and

Kære politiker: Du må ikke bedrive HOR

Planche af elever fra 2.y, 2014.

I regeringens gymnasieudspil er der lagt op til en sammenlægning af eksamen for historie, oldtidskundskab og religion (mindre venligt forkortet til HOR) for ”at styrke den humanistiske almendannelse” og ”udnytte synergien” mellem de tre fag, som det forjættende lyder. Hvis

Danish history for dummies

Dear exchange student, how would you like to write this assignment, when your class mates write ‘Danish/history-assignment’ ?: “Write a small account (5 pages) of Danish history from year 1000 to 2000 for future exchange students in English. Which events are

Danish Slavery and Empire

http://www.flickr.com/photos/mvjaf/

Jeg sysler lidt med at lave et forløb om dansk slaveri til mine 2.g’ere. Det bliver sidste forløb før de tager 2 måneder til Seattle og læser nogle af deres timer, så jeg skal gerne forberede dem lidt til det

Udkast til elevhenvendte tekster om at skrive i historie

På Herning Gymnasium er vi i gang med at lave en oversigt over forskellige skriftlige genrer. Nedenstående er tænkt som 3 forskellige opslag eller stop på skrivevejen – vil det kunne hjælpe/forstås af vores elever? Fremstilling, redegørelse (eller skal vi

Etiket: ,

At introducere historiefaget

Hvordan kan man fra første historietime stimulere elevernes interesse for faget og fagets metoder? Mange 1.g’ere kommer til den første historietime med forventning om at møde Tollundmanden ved katedret med en pose runesten om livet og hieroglyffer i ørerne  (okay,

Etiket:
Top