lektoren

An arrow divider

About me

My name is Lars Hen­rik­sen and I teach his­to­ry and Dan­ish at an upper sec­ondary school in Hern­ing, DK.

‘Lek­toren’ is Dan­ish for ‘Lec­tur­er’.

I blog in Eng­lish about my teach­ing in order to con­nect with and learn from edu­ca­tors around the world — espe­cial­ly via Twitter.

I don’t have the answers — I’m just try­ing to bring some ideas and expe­ri­ences to the table, along with the many, many teach­ers who are shar­ing their best prac­tice and knowl­edge open­ly on blogs pro bono.

I’m also pub­lish­ing stuff and assign­ments in Dan­ish here for my stu­dents and tin­ker­ing with WP-plugins.

Con­nect on Mastodon


Lars’s books

Karolines kærlighed
really liked it
Under­hold­ende, men slut­nin­gen er lidt skuf­fende, synes jeg. 

goodreads.com

Jeg hed­der Lars Hen­rik­sen og er født i 1973.

Jeg inter­esser­er mig bl.a. (stadig) for mine fag, dan­sk og his­to­rie og anven­delse af it i undervisningen.

Lektoren.dk er efter­føl­geren til adjunkten.dk. Jeg vil både bruge den til at blogge om under­vis­ning og som læringsplat­form for min under­vis­ning. Jeg har tidligere eksper­i­menteret med at lægge primærtek­ster ud til elev­erne i “respon­sive” — for­mat, men man kan også lave diskus­sions­fo­ra, quizzer og kurser.

CV

  • 2008- : Lek­tor og it-vejled­er på Hern­ing Gymnasium
  • 2007- : Adjunkt på Hern­ing Gym­na­si­um, hvor jeg under­vis­er i his­to­rie og dansk
  • 2006-07: Adjunkt på Viborg Handelsskole
  • 2001-06: Adjunkt på Vejen Han­delsskole og Handelsgymnasium
  • 2002: Webredak­tør på Vejen Han­delsskoles hjemmeside
  • 2000: Pæd­a­gogikum på Hors­ens Amtsgymnasium
  • 1999: Cand. mag. i his­to­rie og dan­sk fra Århus Universitet
  • 1992: Matem­a­tisk stu­dent på Skive Gymnasium

Om lektoren.dk

Dette er bl.a.