lektoren

An arrow divider

WordPress som personligt LMS?

3 min­ut­ters læsning
2013-05-04 16_33_57-Adjunkten _ Dansk og historie på Herning Gymnasium – Google Chrome
Adjunkten.dk — som jeg over­før­er hertil

Jeg har nu rodet en dags tid med at fly­tte adjunkten.dk over på lektoren.dk.

Jeg start­ede i 2006 med at lægge opgaver ud, da jeg var på en skole som ikke havde nogen læringsplatform.

Lek­ti­er blev skrevet på tavlen (alt­så fysiske, grønne tavler, ‘M.I.S.’) — og så tænk­te jeg det var smart at lave læse­plan­er online — hence Adjunkten.dk.

I starten var det nærmest bare xml-lis­ter med dato­er og lek­ti­er til mine hold. Så lærte jeg lidt css og html og så beg­y­n­dte det at se mere fan­cy ud.

Så beg­y­n­dte jeg at lægge arbe­jdsspørgsmål ud, som jeg brugte på flere hold. Så lagde jeg en masse tek­ster ud, så de kunne ses på tele­fon­er.  Så installerede jeg et forum (Snitz). Så lavede jeg quizzer med Hot Pota­toes. Så opret­tede jeg en blog på WordPress.

Og så gik Microsoft fra ASP til ASP.net, mens alt det sjove og nye skete på PHP — og så havde jeg et problem… 🙂

Nu vil jeg alt­så fly­tte det hele til et PHP-web­ho­tel, for­di så kan jeg hoste min egen Word­Press-hjemme­side, som jeg vil bruge pro­fes­sionelt som blog og læringsplatform.

Plu­g­ins til lærere

Når man selv hoster, kan man installere flere tusinde plu­g­ins udviklet af nørder rundt omkring i ver­den. Her er både skidt og kanel. For en lær­er synes jeg føl­gende ser inter­es­sante ud :

Bud­dy­press — socialt netværk/gruppearbejde

BBpress — forum plugin

WP Pro Quiz — quizværk­tøj — den har jeg brugt til den lille pilot på forsiden.

WP Course­ware — Betal­ingsplu­g­in til at lave sin egen “mini-MOOC” — har leg­et lidt med det og er foreløbig ikke så imponeret.

 

Fordele:

Man er sin egen sys­temad­min­is­tra­tor. Man har en langt mere dynamisk og spæn­dende virtuel arbe­jd­splads og mange flere mulighed­er. Man kan give elever nogle ret­tighed­er, som de ikke kan få på en skole­plat­form. Jeg bliv­er nogle gange irriteret over de  løs­ninger, som er val­gt for en , når man bruger et stort sys­tem. Og jeg har allerede for­domme over­for Office 365 , eller hvad det nu hed­der. Men det er måske unfair.

Med Bud­dy­press kan opsætte lukkede klasse­fo­ra, hvor elev­erne kan blogge. (Skoleblogs.dk er bygget med WP og Bud­dy­press vis­er et kig i kildekoden)

2013-05-04 18_27_30-view-source_skoleblogs.dk – Google Chrome
Skole­blogs kildekode.

Ulem­per:

Man er sin egen sys­temad­min­is­tra­tor. 🙂 Risikoen for at noget går i stykker er nok lidt højere — i hvert fald hvis man er ukri­tisk mht. plugins.

Det kan være forvir­rende for elev­erne med flere bruger­navne og logins. Men jeg tror fak­tisk at WP kan importere en CSV-liste med bruger­navne og pass­words, så de kan få samme id til skolen og lektoren.dk. Det kan der så måske være nogle sikker­hed­sprob­le­mer i ?

Jeg tænker bare, at når vi lukker elev­erne ind i en læringsplat­form med en meget fast og sta­tisk struk­tur, så er det lidt lige­som at køre ned af A7 gen­nem Tysk­land på som­mer­ferie. Og når de så går ud af gym­nasi­et, så kan de ikke finde rundt på de min­dre sideveje.

 

Eller er det bare mig, der er sær, nørdet snegl 🙂 ?


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

6 svar til “WordPress som personligt LMS?

 1. Morten Mosgaard Avatar

  Godt indlæg Lars. Jeg bruger selv en word­press-blog til mit sam­men­spilsh­old og elsker det som et ekstra “klas­selokale”. Jeg har det lige som dig med lukkede LMS sys­te­mer, og sam­men­lignin­gen med den tyske motorvej er måske ikke helt ved siden af. Jeg nyder at jeg kan fly­tte rundt og rette til, alt efter hvilken ret­ning under­vis­nin­gen, stemn­ing og miljøet i klassen drejer.

  Man er ikke begrænset på samme måde, når ram­men er noget så dynamisk som en word­press-blog med alle dens mange mulighed­er i form af blandt andet plug-ins. En ting som jeg hold­er særlig meget af ved word­press er den stadi­ge udvikling sys­temet er i. Bare at de fleste designs (dit eget med) er blevet Respon­sive efter­hån­den, er et kæmpe skridt i den rigtige ret­ning. Så kan folk se de infor­ma­tion­er de har brug for — det sted de har brug for det.

  Jeg har 7–9‑13 ikke haft nogle tekniske prob­le­mer med min blog end­nu, men nu har jeg også været forholdsvist plug-kritisk 🙂 

  Det eneste jeg godt kan ærge mig over er, at jeg synes det er nød­vendigt at lave en word­press-blog til mit hold, når nu skolen fak­tisk har et LMS. Man burde kunne sam­le alt ét sted, men det bliv­er ikke i vores LMS jeg sam­ler alt.

 2. Lars Henriksen Avatar

  Hej Morten — tak for din kommentar.

  Bruger du et bestemt plu­g­in til elev­ernes musikfiler?

  Du siger at skolen har et LMS — hvilke funk­tion­er savn­er du deri?

  Et prob­lem kan måske være at WP ikke kan klare 11–1200 brugere… jeg ville sid­de med hjertet i halsen , når jeg skulle opdatere et plugin.

  Det appellerer også til mig, at man selv er herre over elev­ernes brugeroplevelse.

  1. Morten Mosgaard Avatar

   Hej Lars

   Det store prob­lem med vores LMS er at det work­flow som er i pro­gram­met er meget ulo­gisk og kræver alt for mange klik. Jeg savn­er en mod­el hvor man har det hele sam­let på én side, hvor alle nemt kan mod­tage per­son­lige besked­er, sys­temet er ligeværdigt tilgæn­gelig på alle plat­forme, man kan nemt og hur­tigt finde det man søger og medie-fil­er skal være nemme at passe ind i indlæg.

   Word­Press imødekom­mer det med plat­formene, over­skue­lighe­den (gen­nem kat­e­gori­er og søge­funk­tion) og medie-fil­erne. Det er utrolig nemt at lave et indlæg der både inde­hold­er tekst, video, lyd og PDF-fil­er (eks.). Når man giv­er indlægget kat­e­gorien “sange”, kræver det blot at elev­erne klikker på menupunk­tet “sange” for at se alle de indlæg der er med num­re vi spiller, på samme måder har jeg kat­e­gori­er for Øveop­tagelser og Nyt fra Morten.

   Jeg bruger hen­holdsvis sound­cloud og et plug-in kaldet Audio Play­er af Mar­tin Laine til lyd­fil­er, eks. øveop­tagelser. Ellers bruger jeg Youtube-klip eller spo­ti­fy-links. Spo­ti­fy gør det lidt let­tere for elev­erne at have en afspilningsliste med rel­e­vante num­re til holdet.

   Alt­så er det enkelthe­den i at oprette indlæg og nemhe­den i at finde rundt der gør at jeg bruger Word­Press. Det som Word­Press ikke kan, er at være direk­te besked­er til elev­erne samt “hverdags kom­mu­nika­tion” — her giv­er det heller ikke noget at bruge vores LMS, da elev­erne stort set kun bruger det når de skal afle­vere. Der­for har jeg en face­book-gruppe hvor jeg kan kom­mu­nikere direk­te med hold­et, især funk­tio­nen at kunne tagge per­son­er er smart, da man så kan stille åbne spørgsmål men sam­tidig hen­vende sig direk­te til en per­son. Face­books kom­men­tar­funk­tion gør det nemt at have en sam­tale i gruppen.

   Jeg har i skrivende stund 44 brugere på min Word­Press-side og det kør­er frem­ra­gende (dog kun 15 aktive).

   Har du oplevet prob­le­mer med opda­teringer af dine word­press sider?

   Vh Morten

 3. Lars Henriksen Avatar

  Nej — jeg har aldrig oplevet prob­le­mer, som jeg ikke selv var skyld i. Men jeg er lidt nervøs for at installere et dårligt plu­g­in, der får hele skidtet til at gå ned. Man er jo trods alt bare auto­di­dakt it-amatør.

  På den anden side: Hvis man sørg­er for at gemme de vigtig­ste elevpro­duk­ter og ikke bruger det til “note­tagn­ing”, så vil elev­erne jo ikke lide ubodelig skade i til­fælde af en nedsmeltning.

  Jeg tror at jeg er klar til at springe ud i det nu og prøve at få elev­erne på.

  Jeg vil teste om Word­Press kan støtte under­vis­nin­gen — de faglige mål. Men på den anden side vil det jo også invitere til at afprøve nye samarbejdsformer.

  1) Jeg vil primært teste føl­gende funktioner:

  elevblogs
  fora og grup­per (Bud­dy­press)
  Quizzer som prøver (WP Pro Quiz)
  Onlinekurs­er (WP Courseware)

  Word­Press er, som du skriv­er Morten, langt mere dynamisk end andre skole-it-sys­te­mer. Der­for kunne elev­erne måske være med til at se nye mulighed­er og evt. selv oprette og admin­istrere et WP-site?

 4. Sidsel Avatar
  Sidsel

  Vil godt være med men føler mig ikke nok haj til at springe rigtigt ud i det. Så hold lige et kur­sus for øvede men ikke vildt øvede nørder. Min erfar­ing med Word­Press er end­nu ikke så stor.

  1. Lars Henriksen Avatar

   Hej Sid­sel — tak for din kom­men­tar. Vi bliv­er aldrig rigtig ‘hajer’ — man lær­er jo hele tiden. Jeg hold­er såmænd gerne et lille kur­sus — bare sig til 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *