Forfatter: Lars Henriksen

Timelines in OneNote

Have you ever asked your students to create timelines in OneNote? This exercise utilizes 3 cool features of OneNote: The infinite scroll. There is no limit to the scope of a timeline, and you can go back and expand and

Be aware and exercise your #Google #criticism

This is an idea for a history lesson on “search machine-criticism”: Homework: Watch this video   In class; Test the assertions/claims in the video by changing location and Google accounts: Google the same keyword from different IP adresses: at home,

Oliver Hilmes : Berlin 1936 – Seksten dage i august

Title: Berlin 1936 Author: Oliver Hilmes Publisher: Kristelig Dagblad Oliver Hilmes ”Berlin 1936” fortæller historier fra Berlin i de 16 dage i august 1936 , hvor olympiaden  blev afholdt i Hitlers Berlin. Historierne tager udgangspunkt i levn og beretninger af

Essay om sprog og identitet

Skriv et essay om sprogets betydning for vores identitet, herunder, men ikke udelukkende, national identitet. Inddrag faglige begreber og eksempler fra danskundervisningen og tag udgangspunkt i nedenstående statusopdatering og artiklen “Danskhed er en moderne opfindelse“.    

Etiket:

Digital dannelse og Facebook

I regeringens udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser står der at vi skal arbejde med elevernes digitale dannelse. Fx: Eleverne skal endvidere opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og

Kristian Hvidt – “Det moderne gennembrud”

Title: Det moderne gennembrud Author: Kristian Hvidt Publisher: Vandkunsten Release Date: 2015 Pages: 410 ”Jeg kan godt forstå du er faldet for det kildemateriale” Sådan sagde Leo Tandrup til mig da jeg skrev opgave om et topmøde mellem Chr. 4.

2: Collaboration Project with @CenterStreet86 and her class

1.z

My school participated in a regional project with 6 other schools trying to come up with ideas to bring the world into the classroom other than embarking on expensive study trips. Inspired by this, I blogged 5 ideas to for

1: Classroom discussion in a Sharepoint newsfeed

Newsfeed

Although I don’t like to be used as a pawn in the big EdtechGame of Thrones between Google and Microsoft, I am vain enough to fall for tricks like being accepted in ye olde knighthood of Microsofts Innovate Educators and

Kære politiker: Du må ikke bedrive HOR

Planche af elever fra 2.y, 2014.

I regeringens gymnasieudspil er der lagt op til en sammenlægning af eksamen for historie, oldtidskundskab og religion (mindre venligt forkortet til HOR) for ”at styrke den humanistiske almendannelse” og ”udnytte synergien” mellem de tre fag, som det forjættende lyder. Hvis

Digital tools in the #history classroom

Teachers

Presentation for plenary session on Council of Europe Belgrade seminar, 29/10 2015 This is my first visit to Belgrade so I hope there will be time to see the city. My name is Lars Henriksen and I have been teaching

Top