lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Forfatter: Lars Henriksen

 • Opfriskning af akademisk skrivning

  Opfriskning af akademisk skrivning

  (En kol­le­ga har spurgt om jeg ville dele dette på Face­book, men jeg har val­gt at slå op med Zucker­berg, så nu læg­ger jeg det her. ) Kære fag­gruppe Lære­pla­nen siger ”Som optakt til Studieretningsprojektet i 3.g styrkes elev­ernes bev­id­s­thed om akademisk skrivning” . Vejled­nin­gen nævn­er lige­frem et obligatorisk skrift­ligheds­for­løb i 3.g  (afs­nit 2.2.8). Vejled­nin­gen til dan­sk i […]

 • Be aware and exercise your #Google #criticism

  Be aware and exercise your #Google #criticism

  This is an idea for a his­to­ry les­son on “search machine-criticism”: Homework: Watch this video [arve url=“https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=en#t‑177480” title=“Google bubbles” /]   In class; Test the assertions/claims in the video by chang­ing loca­tion and Google accounts: Google the same key­word from dif­fer­ent IP adress­es: at home, in school or at work and take screen­shots of the results. Ask […]

 • Oliver Hilmes : Berlin 1936 – Seksten dage i august

  Oliver Hilmes : Berlin 1936 – Seksten dage i august

  Title:  Berlin 1936 Author:  Oliv­er Hilmes  Publisher:  Kris­telig Dagblad  Oliv­er Hilmes ”Berlin 1936” fortæller his­to­ri­er fra Berlin i de 16 dage i august 1936 , hvor olympiaden  blev afholdt i Hitlers Berlin. His­to­ri­erne tager udgangspunkt i levn og beretninger af og om de aut­en­tiske per­son­er, som skil­dres. Det er et mylder af top­poli­tikere, diplo­mater, sport­sudø­vere […]

 • Essay om sprog og identitet

  Essay om sprog og identitet

  Skriv et essay om sprog­ets betyd­ning for vores iden­titet, herun­der, men ikke udelukkende, nation­al iden­titet. Ind­drag faglige begre­ber og eksem­pler fra dan­skun­dervis­nin­gen og tag udgangspunkt i neden­stående sta­tu­sop­da­ter­ing og artiklen “Dan­skhed er en mod­erne opfind­else”.    

 • Kristian Hvidt — “Det moderne gennembrud”

  Kristian Hvidt — “Det moderne gennembrud”

  Title:  Det mod­erne gennembrud Author:  Kris­t­ian Hvidt  Publisher:  Vandkunsten  Release Date:  2015  Pages:  410  ”Jeg kan godt forstå du er faldet for det kildemateriale” Sådan sagde Leo Tan­drup til mig da jeg skrev opgave om et top­møde mellem Chr. 4. og Gus­tav Adolf i 1629. Det er jo sådan lidt et tveægget sværd; på den ene […]

 • 1: Classroom discussion in a Sharepoint newsfeed

  1: Classroom discussion in a Sharepoint newsfeed

  Although I don’t like to be used as a pawn in the big EdtechGame of Thrones between Google and Microsoft, I am vain enough to fall for tricks like being accept­ed in ye olde knight­hood of Microsofts Inno­vate Edu­ca­tors and OneNote super­hero capes 🙂 In order to become a Microsoft Inno­v­a­tive Edu­ca­tor you have to brag pub­licly […]