Kategori: Dansk-historie overbliksforløb

  • Overbliksforløb i dansk og historie

    Overbliksforløb i dansk og historie

    Sen­est i starten af studieretnings­for­lø­bet skal elev­erne have et overb­liks­for­løb i dan­sk og his­to­rie. Derefter skal de skrive dan­sk-his­to­rie opgave. Det første møde med krav om fordy­belse og fod­not­er på gymnasiet. Jeg har selvføl­gelig kørt det nogle gange, men jeg oplever ikke altid at elev­erne får det ønskede overb­lik. Man kan slutte af med at…