lektoren

An arrow divider

Giv eleverne tekster som epub

2 min­ut­ters læsning
promo-mHvis man har prøvet at lægge tek­ster og arbe­jdsspørgsmål ud på en hjemme­side, så kan de nemt over­sættes til epub, så elev­erne kan læse og annotere på tablets og tele­fon­er ved at bruge dotepub.com. De laver en exten­sion til Chrome og Fire­fox, som man bare skal klikke på for at få en web­side ud som epub.

Jeg har forsøgt mig lidt med “Den lille Karen”, som er blevet hen­tet en del gange fra adjunkten.dk. Her havde jeg lavet en word-ver­sion, hvor vigtige tek­st­pas­sager var mark­eret med gult. Nu har jeg bare ind­sat et billede og lavet et fork­larende link til “muser”. Man vil også kunne markere tekst i forskel­lige farv­er ved at bruge css-styles — men man behøver alt­så ikke kunne kode html for at bruge Dotepub.

Chris­t­ian Lang­balle har også skrevet om det ovre på It i undervisningen.dk.

Plug­in’et til word­press virk­er kun når man opret­ter posts — ikke på pages — ( jeg ved heller ikke hvor­for jeg hele tiden laver sider, gam­mel vanetænkn­ing vel)

Pæd­a­gogiske muligheder

Det er oplagt, at det er smart at kunne læse tek­sten på flere forskel­lige dimser. Det er også smart at man kan ind­sætte links, video/audio, farve tek­sten osv. Om det så får elev­erne til at inter­essere sig mere for den lille Karen og hen­des bejlere står uvist. Jeg har ikke prøvet end­nu — hvis du har, så hør­er jeg meget gerne om det.

Hvad nu hvis elev­erne laver epubs i stedet?  Man kunne måske end­da lave et kur­sus i at opsætte sin egen boghan­del på net­tet  — det kan ret let gøres fra en word­press — platform.

Måske kunne man gøre dette i et sprog­ligt emne i dan­sk? “Udgiv din egen epub om ridning/fodbold/whatever”


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Ét svar til “Giv eleverne tekster som epub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *