lektoren

An arrow divider
http://www.flickr.com/photos/mvjaf/

Danish Slavery and Empire

2 min­ut­ters læsning
http://www.flickr.com/photos/mvjaf/
Kilde: Flickr, http://www.flickr.com/photos/mvjaf/

Jeg sysler lidt med at lave et for­løb om dan­sk slaveri til mine 2.g’ere. Det bliv­er sid­ste for­løb før de tager 2 måned­er til Seat­tle og læs­er nogle af deres timer, så jeg skal gerne for­berede dem lidt til det ophold.

Et for­løb om dan­sk slaveri vil naturligt fokusere på Dan­sk Vestin­di­en. Her er der 2 gode hjemmesider med ressourcer: Den transat­lantiske Slave­han­del og Surt & Sødt.

I Seat­tle skal elev­erne bl.a. arbe­jde med Jack­sons “Indi­an Removal Act” fra 1830, hvor de ind­fødte stam­meledere blev pres­set til at indgå “aftaler” med den ekspan­sive føderale regering. Jeg kom til at tænke på om man kunne sam­men­ligne det med fly­t­nin­gen af grøn­læn­derne i 1953 for at give plads til Thulebasen?

Begge episoder har jo klare links til USA, der købte Dan­sk Vestin­di­en i 1917 og ekspro­pr, — øh… “lejede” plads til Thule­basen med Grøn­landsov­eren­skom­sten i 1951. Er det for­resten syd­danskerne eller nord­danskerne, som skal sam­men­lignes med indianerne?

Skitse:

1) Slaveri som kon­cept — hvor møder vi det først? Brain­storm — hvilke spørgsmål kunne vi ønske svar på?

2 — 5) Pro­jek­tar­be­jde med surtsødt.dk

8) Debat­ten om ophævelse af slaver­i­et — kilder fra EMU. — blik tilbage til Las Casas og Sepul­vedas diskus­sion om indi­anere er rigtige mennesker.

9) Grøn­landsov­eren­skom­sten og Thuleflytningen.

10–11) Per­spek­tiver­ing og afs­lut­ning. Find­es der mod­erne slaveri?  Kan man over­hovedet bruge dette ord i nutiden?

 

Jeg har tidligere vist Peter von Scholten — men den er vist blevet lidt for alt­modisch med sine 25 år på bagen. En søgn­ing på Youtube vis­er, at der lig­ger en hel del engel­sksprog­ede doku­mentar­er om slaveri.  Kender du nogen af dem, kære læs­er, så hør­er jeg gerne fra dig? 🙂

 

 

 


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *