Kategori: Blogs

 • Fediverset på dansk

  Fediverset på dansk

  Hvis man skal lokke flere brugere til de mange forskel­lige tjen­ester på Fedi­ver­set, så men­er kloge folk at man skal finde et bedre navn på dan­sk end ‘Fedi­ver­set’. I trå­den her fores­lås ‘fælled­ver­set’, ‘alheimen’ … men jeg ved sgu ikke, om nogen af dem vil sælge bil­let­ter blandt mine venner… Men hvad kunne det ellers…

 • Kære gymnasier, slet dog jeres profiler på SoMe

  Kære gymnasier, slet dog jeres profiler på SoMe

  I den senere tid er der kom­met øget fokus på de skadelige virkninger for især unge ved brug af sociale medi­er. Statsmin­is­teren — som i øvrigt støt­ter Meta ved at kom­mu­nikere en del på Insta­gram sagde  “Hvad nu hvis det, der er mest skadeligt for vores børn og unge — ja for os alle sam­men —…

 • DHO i en AI-tid

  DHO i en AI-tid

  På min skole har jeg været med til at lave en ny mod­el for for­lø­bet i 1.g, hvor elev­erne skal skrive opgave i dan­sk og his­to­rie. Vi laver en kraftigere stil­lad­ser­ing af skrive­processen ved at slå for­lø­bet sam­men med dan­sk-lære­pla­nens krav om et for­løb i 1.g om faglig skrivn­ing og giv­er his­to­rielær­eren timer til at…