"Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm, sin fader og efter Thyre, sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne"Jellingestenen, 965.

Nyt på bloggen

 • Fediverset på dansk

  Fediverset på dansk

  Hvis man skal lokke flere brugere til de mange forskel­lige tjen­ester på Fedi­ver­set, så men­er kloge folk at man skal finde et bedre navn på dan­sk end ‘Fedi­ver­set’. I trå­den her fores­lås ‘fælled­ver­set’, ‘alheimen’ … men jeg ved sgu ikke, om nogen af dem vil sælge bil­let­ter blandt mine venner… Men hvad kunne det ellers…

 • Kære gymnasier, slet dog jeres profiler på SoMe

  Kære gymnasier, slet dog jeres profiler på SoMe

  I den senere tid er der kom­met øget fokus på de skadelige virkninger for især unge ved brug af sociale medi­er. Statsmin­is­teren — som i øvrigt støt­ter Meta ved at kom­mu­nikere en del på Insta­gram sagde  “Hvad nu hvis det, der er mest skadeligt for vores børn og unge — ja for os alle sam­men —…

 • DHO i en AI-tid

  DHO i en AI-tid

  På min skole har jeg været med til at lave en ny mod­el for for­lø­bet i 1.g, hvor elev­erne skal skrive opgave i dan­sk og his­to­rie. Vi laver en kraftigere stil­lad­ser­ing af skrive­processen ved at slå for­lø­bet sam­men med dan­sk-lære­pla­nens krav om et for­løb i 1.g om faglig skrivn­ing og giv­er his­to­rielær­eren timer til at…

Kommentarer

 1. @LarsHenriksen @tbhdk @benjaoming "det åbne net" eller "åbne sociale net" er godt til at være forståelig for udeforstående - og…

 2. @LarsHenriksen @tbhdk @benjaoming wow optur med blog-indlæg. Meget data på fediverse er tilgængelit offentligt, kræver kun login for at interagere…

Mastodon

Loading Mastodon feed...