lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

 • En kongelig affære

  En kongelig affære

  I dag spad­serede jeg lige en tur op til Piaz­za Lib­er­ta, sådan ca. 800 meter fra vores lej­lighed i Firen­ze. Jeg ville gerne læse lidt om plad­sens mon­u­menter, hvo­raf det ene er en stor vul­gær tri­um­bue og den anden Firen­zes gam­le “Nør­re­port” fra 1285, Por­ta San Gallo.  På San Gal­lo er der en min­de­plade efter den […]


 • 11: Fagets identitet og metoder

  11: Fagets identitet og metoder

  Så er vi nået til det sid­st­nævnte faglige mål i rækken. Eleven skal “demon­strere viden om fagets iden­titet og metoder”. Jeg beg­y­n­dte denne blogserie for præ­cis 9 år siden, den 3/1 2014, men jeg blev aldrig HELT færdig. Det er jo noget sjusk — så here goes, inden lære­plan­erne bliv­er rev­ideret igen. Identitet Det kan […]


 • Mastodon bør være public service | #dkpol

  Mastodon bør være public service | #dkpol

  Under kaplø­bet om Afri­ka sidst i 1800-tal­let indgik entre­prenante typer som Cecil Rhodes og Charles Rudd nogle lukra­tive ulige kon­trak­ter med afrikanske magth­a­vere om udvin­d­ing af ædel­met­aller i deres land. Flere af disse kon­trak­ter blev under­skrevet med lokale høvdingers tegn, for de kunne ikke selv læse eller forstå dem — eller sige nej for den […]


 • Fediverset ind i skolen!

  Fediverset ind i skolen!

  Jeg er røget ned i et kan­in­hul. Eller også er jeg kom­met op ad det. Og jeg synes vores elever skal med på rejsen. ‘Fedi­verse’ er en sam­men­trækn­ing af ‘fed­er­at­ed’ og ‘uni­verse’ og beteg­n­er et netværk af ser­vere som kom­mu­niker­er via open source software. ‘Open source’ bety­der at udviklerne giv­er andre ret til at se, […]


 • Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Idé til 2 lektioner om kunstig intelligens til gymnasiet. Forløbet tager udgangspunkt i en videoserie om kunstig intelligens på Youtube.


 • Problemstillinger i historie

  Problemstillinger i historie

  Her føl­ger 3 eksem­pler fra min prak­sis med at arbe­jde prob­lem­baseret i his­to­rie — dette lille skriv er bak­set sam­men i pauserne til His­to­rielabs veltil­ret­te­lagte og lærerige kur­sus “Hvad er prob­lemet”: Eksempel 1: Kold krig med projekt Jeg ple­jer at bruge ca. 10 lek­tion­er a 70 min­ut­ter på den kolde krig — og så synes […]


Reaktioner


Mest læstMastodon

 • Udenrigsministeriets hjemmeside er nede? Man tænker jo sit i disse tider.https://um.dk/
 • Bookwyrm.social seems to be down. Maybe the instance can't handle 8k+ users. I hope there will be a #Fediverse alternative to Goodreads ...https://bookwyrm.social/
 • @jeppe : "Vi har brug for at snakke om, hvordan vi beskytter os mod teknologier, der er helt uden for demokratisk kontrol. Det […]

Bookwyrm

Skægstub (sb.)
1. Lavstammet stand-up komiker
2. Stand-up praktikant
3. Ufærdig Wikipedia-art. om komiker http://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:P%C3%A5begyndte_komikerbiografier
#vildmedord

— Lektoren 🙂