lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

 • Chi er bange for ki?

  Chi er bange for ki?

  Vit­sen pirk­er til en bekym­ring jeg har i forhold til den store bege­jstring for Chat­G­PT. Hvis alle beg­y­n­der at bruge robot­tek­ster, hvad sker der så med selvstændighed og udvikling af per­son­lig myndighed? Hvis en com­put­er kan skrive mine tek­ster, hvor­for skal jeg så selv sid­de og terpe med at lære det, kunne man spørge som […]


 • En kongelig affære

  En kongelig affære

  I dag spad­serede jeg lige en tur op til Piaz­za Lib­er­ta, sådan ca. 800 meter fra vores lej­lighed i Firen­ze. Jeg ville gerne læse lidt om plad­sens mon­u­menter, hvo­raf det ene er en stor vul­gær tri­um­bue og den anden Firen­zes gam­le “Nør­re­port” fra 1285, Por­ta San Gallo.  På San Gal­lo er der en min­de­plade efter den […]


 • 11: Fagets identitet og metoder

  11: Fagets identitet og metoder

  Så er vi nået til det sid­st­nævnte faglige mål i rækken. Eleven skal “demon­strere viden om fagets iden­titet og metoder”. Jeg beg­y­n­dte denne blogserie for præ­cis 9 år siden, den 3/1 2014, men jeg blev aldrig HELT færdig. Det er jo noget sjusk — så here goes, inden lære­plan­erne bliv­er rev­ideret igen. Identitet Det kan […]


 • Mastodon bør være public service | #dkpol

  Mastodon bør være public service | #dkpol

  Under kaplø­bet om Afri­ka sidst i 1800-tal­let indgik entre­prenante typer som Cecil Rhodes og Charles Rudd nogle lukra­tive ulige kon­trak­ter med afrikanske magth­a­vere om udvin­d­ing af ædel­met­aller i deres land. Flere af disse kon­trak­ter blev under­skrevet med lokale høvdingers tegn, for de kunne ikke selv læse eller forstå dem — eller sige nej for den […]


 • Fediverset ind i skolen!

  Fediverset ind i skolen!

  Jeg er røget ned i et kan­in­hul. Eller også er jeg kom­met op ad det. Og jeg synes vores elever skal med på rejsen. ‘Fedi­verse’ er en sam­men­trækn­ing af ‘fed­er­at­ed’ og ‘uni­verse’ og beteg­n­er et netværk af ser­vere som kom­mu­niker­er via open source software. ‘Open source’ bety­der at udviklerne giv­er andre ret til at se, […]


 • Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Idé til 2 lektioner om kunstig intelligens til gymnasiet. Forløbet tager udgangspunkt i en videoserie om kunstig intelligens på Youtube.


Reaktioner

 1. Jeg er nok primært enig med dig og vil tendere til at forbeholde intentionsbegrebet til en aktiv bevidsthed. Men intentionsbegrebet…

 2. Som sædvanlig et godt indlæg fra dig. MEEENNNN, at hævde, at teknologier har intentioner er faktisk ikke besjælinger - eller…


Mest læstMastodon

 • Politikere: "Vi skal have techgiganterne til at tage ansvar."be likeAlkoholikere/rygere: "Vi skal have bryggerierne/tobaksfabrikanterne til at tage ansvar"Hold nu op med at bruge […]
 • Build-a-bear -møde ?https://politiken.dk/indland/art9357003/Mette-Frederiksen-deltager-i-hemmeligt-topm%C3%B8de#dkpol
 • Maybe she should try to write a new song.#eurovision

Bookwyrm

"Jeg holder for, at det fornemmeligen er en filosofs pligt at eksaminere antagne meninger, om de er vel begrundede eller ej. Thi at opkoge hvad som 100 gange tilforn er talet og omskrevet, er ikke at lære; men at declamere."

— (Ludvig Holberg i."Moralske tanker.".)