lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

 • Shitstormens anatomi

  Shitstormens anatomi

  “I gym­nasi­et burde man arbe­jde med Shit­stor­mens anato­mi” stod der vist nok sådan ca. et sted i Vin­cent Hen­dricks og Camil­la Mehlsens udmærkede “Hvor­dan bliv­er vi dig­i­talt dannede”.  Okay så. Her er et halvfærdigt 7–8 lek­tion­ers for­løb i betaver­sion på det. Hvis du har arbe­jdet med noget lig­nende, så hør­er jeg meget gerne om det. […]


 • Magisk grønlandsroman af skabsmagister

  Magisk grønlandsroman af skabsmagister

  Rød mand/Sort mand er en under­hold­ende og medrivende roman om grundlæggelsen af kolonien Godthåb i Grøn­land. Den er skrevet efter ’Pro­feterne i Evigheds­fjor­den’, men det er fak­tisk en ’pre­quel’ til den i en plan­lagt trilo­gi. Han­dlin­gen udspiller sig primært fra 1728, hvor en kon­gelig eks­pedi­tion bestående af tugth­us­fanger, læger og tvivl­somme guvernør­er sejler nord­på til […]


 • Timelines in OneNote

  Timelines in OneNote

  - How can we help our stu­dents to con­nect the top­ics we teach? 1: Timelines as different tables on the canvas This exer­cise uti­lizes 3 cool fea­tures of OneNote: I sim­ply cre­at­ed a page with 6 con­tent box­es con­tain­ing a time­line each of a his­to­ry course, and then dis­trib­uted the page to the indi­vid­ual stu­dent sections. […]


 • Be aware and exercise your #Google #criticism

  Be aware and exercise your #Google #criticism

  This is an idea for a his­to­ry les­son on “search machine-criticism”: Homework: Watch this video [arve url=“https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=en#t‑177480” title=“Google bubbles” /]   In class; Test the assertions/claims in the video by chang­ing loca­tion and Google accounts: Google the same key­word from dif­fer­ent IP adress­es: at home, in school or at work and take screen­shots of the results. Ask […]


 • Oliver Hilmes : Berlin 1936 – Seksten dage i august

  Oliver Hilmes : Berlin 1936 – Seksten dage i august

  Oliv­er Hilmes ”Berlin 1936” fortæller his­to­ri­er fra Berlin i de 16 dage i august 1936 , hvor olympiaden  blev afholdt i Hitlers Berlin. His­to­ri­erne tager udgangspunkt i levn og beretninger af og om de aut­en­tiske per­son­er, som skil­dres. Det er et mylder af top­poli­tikere, diplo­mater, sport­sudø­vere og kun­st­nere af alle nation­aliteter og i kapi­tel 17 […]


 • Essay om sprog og identitet

  Essay om sprog og identitet

  Skriv et essay om sprog­ets betyd­ning for vores iden­titet, herun­der, men ikke udelukkende, nation­al iden­titet. Ind­drag faglige begre­ber og eksem­pler fra dan­skun­dervis­nin­gen og tag udgangspunkt i neden­stående sta­tu­sop­da­ter­ing og artiklen “Dan­skhed er en mod­erne opfind­else”.    


Reaktioner

 1. Jeg er nok primært enig med dig og vil tendere til at forbeholde intentionsbegrebet til en aktiv bevidsthed. Men intentionsbegrebet…

 2. Som sædvanlig et godt indlæg fra dig. MEEENNNN, at hævde, at teknologier har intentioner er faktisk ikke besjælinger - eller…


Mest læstMastodon

 • Chi er bange for ki?#ChatGPT i skolen#skolechat https://lektoren.dk/chi-er-bange-for-ki/
 • #Chatgpt 4 genkender billeder og koder hjemmesider ud fra en skitse. Vildt.https://viden.ai/gpt-4-flytter-graenserne-for-kunstig-intelligens-i-undervisningen/
 • What if the #EU built a #migration reception center in international waters in the Mediterranean and set up cheap ferry routes to this […]

Bookwyrm