lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

 • Digital dannelse og Facebook

  Digital dannelse og Facebook

  I regerin­gens udkast til forslag til lov om de gym­nasiale uddan­nelser står der at vi skal arbe­jde med elev­ernes dig­i­tale dannelse. Fx: Elev­erne skal end­videre opnå dig­i­tale kom­pe­tencer, så de lær­er at anlægge et kri­tisk blik på dig­i­tale medi­er og at indgå ans­varligt, kri­tisk og etisk bev­idst i glob­ale og dig­i­tale fæl­lessk­aber. (§29, stk. 5 ) Men […]


 • Kristian Hvidt — “Det moderne gennembrud”

  Kristian Hvidt — “Det moderne gennembrud”

  Title:  Det mod­erne gennembrud Author:  Kris­t­ian Hvidt  Publisher:  Vandkunsten  Release Date:  2015  Pages:  410  ”Jeg kan godt forstå du er faldet for det kildemateriale” Sådan sagde Leo Tan­drup til mig da jeg skrev opgave om et top­møde mellem Chr. 4. og Gus­tav Adolf i 1629. Det er jo sådan lidt et tveægget sværd; på den ene […]


 • 2: Collaboration Project with @CenterStreet86 and her class

  2: Collaboration Project with @CenterStreet86 and her class

  My school par­tic­i­pat­ed in a region­al project with 6 oth­er schools try­ing to come up with ideas to bring the world into the class­room oth­er than embark­ing on expen­sive study trips. Inspired by this, I blogged 5 ideas to for a con­nect­ed K12 edu­ca­tor class­room , and luck­i­ly Lau­ra Hansen, Seat­tle respond­ed to this: All sound awe­some!! […]


 • 1: Classroom discussion in a Sharepoint newsfeed

  1: Classroom discussion in a Sharepoint newsfeed

  Although I don’t like to be used as a pawn in the big EdtechGame of Thrones between Google and Microsoft, I am vain enough to fall for tricks like being accept­ed in ye olde knight­hood of Microsofts Inno­vate Edu­ca­tors and OneNote super­hero capes 🙂 In order to become a Microsoft Inno­v­a­tive Edu­ca­tor you have to brag pub­licly […]


 • Kære politiker: Du må ikke bedrive HOR

  Kære politiker: Du må ikke bedrive HOR

  I regerin­gens gym­nasieud­spil er der lagt op til en sam­men­lægn­ing af eksamen for his­to­rie, oldtid­skund­skab og reli­gion (min­dre ven­ligt forko­rtet til HOR) for ”at styrke den human­is­tiske almen­dan­nelse” og ”udnytte syn­ergien” mellem de tre fag, som det for­jæt­tende lyder. Hvis man virke­lig men­er at det styrk­er fagene, hvor­for læg­ger man så ikke eksamen i matem­atik, fysik, […]


 • Digital tools in the #history classroom

  Digital tools in the #history classroom

  Presentation for plenary session on Council of Europe Belgrade seminar, 29/10 2015 This is my first vis­it to Bel­grade so I hope there will be time to see the city. My name is Lars Hen­rik­sen and I have been teach­ing his­to­ry in upper sec­ondary school for 15 years. Over this peri­od of time, my use of text­books […]


Reaktioner

 1. Jeg er nok primært enig med dig og vil tendere til at forbeholde intentionsbegrebet til en aktiv bevidsthed. Men intentionsbegrebet…

 2. Som sædvanlig et godt indlæg fra dig. MEEENNNN, at hævde, at teknologier har intentioner er faktisk ikke besjælinger - eller…


Mest læstMastodon

 • Politikere: "Vi skal have techgiganterne til at tage ansvar."be likeAlkoholikere/rygere: "Vi skal have bryggerierne/tobaksfabrikanterne til at tage ansvar"Hold nu op med at bruge […]
 • Build-a-bear -møde ?https://politiken.dk/indland/art9357003/Mette-Frederiksen-deltager-i-hemmeligt-topm%C3%B8de#dkpol
 • Maybe she should try to write a new song.#eurovision

Bookwyrm

"I never teach my students. I only provide them with the conditions in which they can learn."

— (Albert Einstein)