Forfatter: Lektoren

 • DHO i en AI-tid

  DHO i en AI-tid

  På min skole har jeg været med til at lave en ny mod­el for for­lø­bet i 1.g, hvor elev­erne skal skrive opgave i dan­sk og his­to­rie. Vi laver en kraftigere stil­lad­ser­ing af skrive­processen ved at slå for­lø­bet sam­men med dan­sk-lære­pla­nens krav om et for­løb i 1.g om faglig skrivn­ing og giv­er his­to­rielær­eren timer til at…

 • AI som hjælpelærer i skriftlig dansk

  AI som hjælpelærer i skriftlig dansk

  For mere end 10 år siden brokkede jeg mig over at mange elever lavede 5 fejl­typer, som jeg let arro­gant kaldte ‘basale’. Jeg forsøgte at være kon­struk­tiv ved at pege på nogle hjælpemi­dler, men der er løbet mange pronomin­er igen­nem klad­de­hæfterne siden da, så jeg prøvede at lege lidt med SkoleG­PT og Chat­G­PT og desværre…

 • Holodomor course

  Holodomor course

  (test­ing the Activ­i­ty­Pub federation) Dear #his­to­ry­teacher I am col­lect­ing mate­r­i­al for a his­to­ry course on the #Holodomor in Ukraine 1932–33 for K12-students.  Does any­one know of mod­ern Russ­ian his­to­ry text books cov­er­ing the top­ic or trans­lat­ed russ­ian jour­nal­ism from 1932–33? Any oth­er sug­ges­tions for pri­mar­cy source mate­r­i­al are welcome 🙂

 • Skriv en debotartikel

  Skriv en debotartikel

  Her er et bud på en opgave, hvor elev­erne skal bruge en chat­bot som kog­ni­tiv partner: Debotartikel Parop­gave. Skriv et debatindlæg med hjælp fra en chat­bot, og vur­dér chat­bot­ten som værk­tøj imens I arbejder. Del ét Word-doku­ment med din makker og upload én gang i Lec­tio for både din makker og dig. (Sæt 2 flueben,…

 • Elevgrupper med #chatgpt

  Elevgrupper med #chatgpt

  Det er ret fascinerende at Chat­G­PT kan skrive html on demand. Man kan således bede bot­ten om at lave web­sider uden at kunne kode selv. Den over­sæt­ter fra dan­sk til html. Vi har i skolen ofte brug for at lave til­fældige grup­per. Der find­es en del sted­er på net­tet, der kan det, men out­put­tet ser alligev­el…

 • Hvornår er det snyd?

  Hvornår er det snyd?

  Min skole delt­ager i et pro­jekt om hjælpemi­dler i under­vis­nin­gen kaldet ‘læring i fel­tet mellem faglige hjælpemi­dler og pla­giat’ støt­tet af Region Midt. Det er et godt og vigtigt pro­jekt, hvor delt­agerne fx kan under­søge, hvor­dan de nye cha­tro­bot­ter kan eller bør bruges i undervisningen. Det er gået op for mig, at elev­erne er i…