Kategori: Om danskundervisning

 • Skriv en debotartikel

  Skriv en debotartikel

  Her er et bud på en opgave, hvor elev­erne skal bruge en chat­bot som kog­ni­tiv partner: Debotartikel Parop­gave. Skriv et debatindlæg med hjælp fra en chat­bot, og vur­dér chat­bot­ten som værk­tøj imens I arbejder. Del ét Word-doku­ment med din makker og upload én gang i Lec­tio for både din makker og dig. (Sæt 2 flueben,…

 • Shitstormens anatomi

  Shitstormens anatomi

  “I gym­nasi­et burde man arbe­jde med Shit­stor­mens anato­mi” stod der vist nok sådan ca. et sted i Vin­cent Hen­dricks og Camil­la Mehlsens udmærkede “Hvor­dan bliv­er vi dig­i­talt dannede”.  Okay så. Her er et halvfærdigt 7–8 lek­tion­ers for­løb i betaver­sion på det. Hvis du har arbe­jdet med noget lig­nende, så hør­er jeg meget gerne om det.…

 • 5 basale ting, du bør træne med dine elever i skriftlig dansk

  5 basale ting, du bør træne med dine elever i skriftlig dansk

  Jeg er skriftlig cen­sor i dan­sk og har i år ret­tet opgaver fra fem forskel­lige gym­nasi­er i Dan­mark. Det ærger/undrer mig lidt at se, at så mange elever ikke har styr på nogle basale “hånd­værksmæs­sige” ting, som det burde være nemt at lære dem. Mine egne elever har også prob­le­mer her, så jeg skriv­er ikke dette…