Kategori: E-bøger

Indlæg beregnet til at blive læst på dimser.

Palæstinakonflikten – et overblik

Staten Israel 1948 Den 29. november 1947 vedtog FN en delingsplan for Palæstina (se kort). Ifølge planen skulle jøderne have ca. 58% af området, mens araberne fik de resterende 42%. Ingen af parterne skulle have Jerusalem, der i stedet skulle

St. St. Blicher: “Sildig opvågnen” (1828)

Jeg mindes ikke noget Dødsfald, der har vakt større Sensation, end min mangeaarige Ven Doctor L*s i R*. Man standsede hverandre paa Gaden, Man foer omkring fra eet Huus til et Andet med de Spørgsmaal: “Har De hørt det? veed

H. C. Andersen: “Den grimme Ælling” (1844)

Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyptisk, for det Sprog

Thomasine Gyllembourg: “Den lille Karen”

En formuende og anseet Embedsmand i en af Sjællands Kjøbstæder sad engang for flere år siden med sin Familie i sin smukke og rummelige Stue. Det var en deilig Efteraarsaften. Stjernerne skinnede paa Himlen, og Maanen tittede ind af Vinduerne,

Top