Kategori: E-bøger

 • Palæstinakonflikten — et overblik

  Palæstinakonflikten — et overblik

  Staten Israel 1948 Den 29. novem­ber 1947 ved­tog FN en del­ings­plan for Palæsti­na (se kort). Ifølge pla­nen skulle jøderne have ca. 58% af området, mens araberne fik de resterende 42%. Ingen af parterne skulle have Jerusalem, der i stedet skulle være under inter­na­tion­al kon­trol. 33 lande stemte for og 13 imod, heri­b­landt de ara­biske lande,…

 • St. St. Blicher: “Sildig opvågnen” (1828)

  St. St. Blicher: “Sildig opvågnen” (1828)

  Jeg min­des ikke noget Døds­fald, der har vakt større Sen­sa­tion, end min mangeaarige Ven Doc­tor L*s i R*. Man standsede hveran­dre paa Gaden, Man foer omkring fra eet Huus til et Andet med de Spørgs­maal: “Har De hørt det? veed De det? hvad mon var Aarsagen? mon han har gjort det i Vildelse?” o.s.v. Han…

 • H. C. Andersen: “Den grimme Ælling” (1844)

  Der var saa deiligt ude paa Lan­det; det var Som­mer, Kor­net stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyp­tisk, for det Sprog havde han lært af sin Mod­er. Rund­tom Ager og Eng var der store Skove, og…

 • Thomasine Gyllembourg: “Den lille Karen”

  Thomasine Gyllembourg: “Den lille Karen”

  En for­muende og anseet Embeds­mand i en af Sjæl­lands Kjøb­stæder sad engang for flere år siden med sin Fam­i­lie i sin smukke og rum­melige Stue. Det var en deilig Efter­aarsaften. Stjern­erne skinnede paa Himlen, og Maa­nen tit­tede ind af Vin­duerne, som om den med qvin­delig Nys­g­jer­righed vilde betragte de skjønne fes­tlige Klæder, det skin­nende hvide…