2: At dokumentere viden om samfundsformer

Clio, historiefagets muse malet af Pierre Mignard. Overvejer hun om dokumentationen er i orden? Kilde: Wikimedia, public domain.
Clio, historiefagets muse malet af Pierre Mignard.
Overvejer hun om dokumentationen er i orden?
Kilde: Wikimedia, public domain.

(Dette er 2. del af en blogserie. Læs første del her.)

Mål 2: Dokumentere viden om forskellige samfundsformer

OK, det her indlæg bliver ikke særlig langt – og man skal vist ikke fortænke sig på hvad det vil sige at “dokumentere viden…”

Det må handle om at eleverne trænes i at underbygge udsagn om fortiden med kildemateriale,  ‘dokumenter’ . Det kan selvfølgelig være alt fra et potteskår til et screenshot.

Jeg ved ikke helt, hvordan jeg opfylder dette mål. Jeg beder selvfølgelig altid eleverne om at “gå ned i teksten” eller spørger “hvad bygger du det på?”

Skriftligt må det handle om selve den historiske arbejdsmetode, at dokumentere er jo at henvise til kilder.

Konkrete forslag:

I år forsøgte jeg mig i første forløb med at eleverne skulle lave en tidslinje over deres eget liv, hvor de skulle dokumentere med private kilder. Min tanke var at eleverne skulle vurdere hinandens dokumentation: “Aaah, det billede der, det kan du da ikke bruge som bevis for at din far var købmand …  ” Det gik lidt i kage, delvist pga, tekniske problemer.

I en 1.g har jeg forsøgt mig med denne opgave:

Skriv en artikel om spaniernes behandling og opfattelse af indianerne i deres kolonier i sydamerika med udgangspunkt i teksterne om retssagen i Valladolid. Artiklen skal være dateret 1. marts 1551.

– artiklen skal indeholde en redegørelse for Sepulvedas og Las Casas hovedsynspunkter med citater fra kilderne.

– fakta om spaniernes kolonier i sydamerika (gerne et kort)

– fakta om “De nye love” fra 1542, som blev ophævet i 1545.

– en litteraturliste med de ressourcer I har brugt.

Hvordan lærer du eleverne at dokumentere?

Series Navigation<< 1: De store historiske linjer3: At formulere problemstillinger >>
0.00 gennemsnitligt (0% score) - 0 stemmer

2 Kommentarer

  1. Man kunne måske lade eleverne finde kilder som de f.eks. mener giver en god beskrivelse af et samfund under til et givent emne. Beskriver hvordan livet er i Nazityskland f.eks. – de trækkes lod om hvilken kilde klassen læser som lektie næste gang og man giver samlet feedback på om kilden er velvalgt. Eller eleverne fremlægger deres kilde hvor de klargør hvad deres fokus er (hvad kan kilden svare på) og viser så dokumentationen i kilden.

  2. God ide. Man kunne så også arbejde med mål 8: At indsamle og systematisere. Hvordan og hvorfor vælges netop disse kilder? Hvordan kategoriserer man dem, så man kan finde tilbage til dem, osv.

Skriv kommentar