lektoren

An arrow divider

2: At dokumentere viden om samfundsformer

Dette indlæg er num­mer 2 af 11 i serien De faglige mål i historie
2 min­ut­ters læsning
Clio, historiefagets muse malet af Pierre Mignard. Overvejer hun om dokumentationen er i orden? Kilde: Wikimedia, public domain.
Clio, his­to­riefagets muse malet af Pierre Mignard.
Overve­jer hun om doku­men­ta­tio­nen er i orden?
Kilde: Wiki­me­dia, pub­lic domain.

(Dette er 2. del af en blogserie. Læs første del her.)

Mål 2: Dokumentere viden om forskellige samfundsformer

OK, det her indlæg bliv­er ikke særlig langt — og man skal vist ikke fortænke sig på hvad det vil sige at “doku­mentere viden…”

Det må han­dle om at elev­erne trænes i at under­bygge udsagn om for­tiden med kilde­ma­te­ri­ale,  ‘doku­menter’ . Det kan selvføl­gelig være alt fra et potteskår til et screenshot.

Jeg ved ikke helt, hvor­dan jeg opfylder dette mål. Jeg bed­er selvføl­gelig altid elev­erne om at “gå ned i tek­sten” eller spørg­er “hvad byg­ger du det på?”

Skriftligt må det han­dle om selve den his­toriske arbe­jdsme­tode, at doku­mentere er jo at hen­vise til kilder.

Konkrete forslag:

I år forsøgte jeg mig i første for­løb med at elev­erne skulle lave en tid­slin­je over deres eget liv, hvor de skulle doku­mentere med pri­vate kilder. Min tanke var at elev­erne skulle vur­dere hinan­dens doku­men­ta­tion: “Aaah, det billede der, det kan du da ikke bruge som bevis for at din far var køb­mand …  ” Det gik lidt i kage, delvist pga, tekniske problemer.

I en 1.g har jeg forsøgt mig med denne opgave:

Skriv en artikel om spaniernes behan­dling og opfat­telse af indi­an­erne i deres kolonier i sydameri­ka med udgangspunkt i tek­sterne om retssagen i Val­ladol­id. Artiklen skal være dateret 1. marts 1551.

- artiklen skal inde­holde en redegørelse for Sepul­vedas og Las Casas hov­edsyn­spunk­ter med citater fra kilderne.

- fak­ta om spaniernes kolonier i sydameri­ka (gerne et kort)

- fak­ta om “De nye love” fra 1542, som blev ophævet i 1545.

- en lit­ter­aturliste med de ressourcer I har brugt.

Hvor­dan lær­er du elev­erne at dokumentere?


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

2 svar til “2: At dokumentere viden om samfundsformer

  1. Peter Lykke Madsen Avatar
    Peter Lykke Madsen

    Man kunne måske lade elev­erne finde kilder som de f.eks. men­er giv­er en god beskriv­else af et sam­fund under til et givent emne. Beskriv­er hvor­dan livet er i Naz­i­tysk­land f.eks. — de trækkes lod om hvilken kilde klassen læs­er som lek­tie næste gang og man giv­er sam­let feed­back på om kilden er vel­val­gt. Eller elev­erne frem­læg­ger deres kilde hvor de klargør hvad deres fokus er (hvad kan kilden svare på) og vis­er så doku­men­ta­tio­nen i kilden.

  2. Lars Henriksen Avatar

    God ide. Man kunne så også arbe­jde med mål 8: At ind­sam­le og sys­tem­a­tis­ere. Hvor­dan og hvor­for vælges netop disse kilder? Hvor­dan kat­e­goris­er­er man dem, så man kan finde tilbage til dem, osv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *