lektoren

An arrow divider

5: Materielle forhold og menneskers forestillingsverden

Dette indlæg er num­mer 5 af 11 i serien De faglige mål i historie
1 min­ut­ters læsning
Det femte faglige mål er at elev­erne skal kunne…

– analy­sere eksem­pler på sam­spil mellem materielle forhold og men­neskers forestillingsverden.

Det er da fak­tisk lidt marx­is­tisk basis-over­bygn­ingstænkn­ing, selvom ‘sam­spil’ indik­er­er at påvirknin­gen kan gå begge veje. Hvis men­nes­kets ‘forestill­ingsver­den’ kan ses i poli­tisk og religiøs tænkn­ing og kun­st i bred for­stand, så er der mange muligheder.

Chaplin Modern Times - Factory Scene
Chap­lin Mod­ern Times — Fac­to­ry Scene 1936

Her er nogle ideer fra arkivet:

1) Vikingerne og de nordiske gud­er: Hvor­dan afspe­jler nordisk mytolo­gi vikingernes materielle forhold?

2) Pesten i kun­sten : Mari­akirkens dødedans-malerier og Boc­ca­cios Decameron — (men er ‘pest’ et materielt forhold?)

3) Galilei vs kirken : Hvor­dan påvirkede Galileis opdagelser teologien ?

4) Lenins og Stal­ins forsøg på at kon­trollere men­neskers forestill­ingsver­den under materiel nød og få dem til at pro­duc­ere end­nu mere.

5) Den europæiske og amerikanske ekspan­sion — impe­ri­al­is­metænkn­ing i det hele taget.

6) Den engelske lib­er­al­isme og util­i­tarisme som udtryk for poli­tiske aspi­ra­tioner og legit­imer­ing af engelske køb­mænds rig­dom. Du kan få Adam Smiths Wealth of Nations og John Stu­art Mills  “On lib­er­ty” som e‑pub her. Men jeg ville nok ikke selv lade elever læse dem på engelsk.

7) Indus­tri­alis­erin­gen, marx­is­men og Chap­lins “Mod­erne tider”

8) Frem­skridt­stroen fra 1870 og frem er HCA’s “Om Årtusin­der” et godt eksem­pel på.

9) 60’ernes over­flodssam­fund afspe­jlede sig i populærmusikken:

Man kunne også lave et for­løb med fokus på fyrste­spe­jle / ide­al­er — fra Eras­mus af Rot­ter­dam til Thorn­ings hjemme­side? Hvilken sam­men­hæng er der mellem de materielle forhold og de for­vent­ninger vi har til vores poli­tiske ledere?

Hvad tænker du?


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *