3: At formulere problemstillinger

Eleverne skal kunne ” formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid “.

Først må man diskutere hvad en god historisk problemstilling er. Eleverne opdager hurtigt at det kræver viden at stille gode spørgsmål.

Små historieprojekter, hvor eleverne skal problemformulere kan træne dem i dette.

Ex fra det virkelige liv:

 

Miniprojekt om besættelsestiden

På baggrund af materialet på befrielsen1945.dk, skal grupperne opstille en problemformulering, der kan besvares med en redegørende, analyserende og vurderende del. Problemform. skal godkendes af LH.

Man må gerne gå udenfor “ressourcerummet” på hjemmesiden, men det forventes ikke.

Produkt: 1 PP med tekst, billeder og mindst en kildeanalyse, der afleveres i Lectio efter timen 30/3 og bruges til en mundtlig fremlæggelse på max 10 min. for klassen.

I får 2 lektioner på skolen til arbejdet + 2 x 30 min. lektieforberedelse.

 

Den opgave kunne jo næsten stilles som afslutning på ethvert forløb , man kører.

Det er vigtigt at hjælpe eleverne i processen med at lave problemformulering. Typisk vil den jo udvikle sig, mens de arbejder med stoffet og gradvist bliver de mere præcise i deres formulering af spørgsmål.

Question markMen hvordan kan eleverne så bringes til at relatere problemstillingerne til vores egen tid?

Det kræver selvfølgelig at man vælge nogle emner, hvor det er muligt. Hvis man fx kører “familiehistorie”, kan eleverne sammenligne med deres egen familie.

Man kunne måske også videreudvikle projektopgaven ovenfor med denne tilføjelse:

Relatér den historiske problemstilling til vores tid, dvs. sammenlign dilemmaet/problemet med en nutidig og diskutér om vi kan bruge de historiske erfaringer ift. at forstå og måske løse den nutidige problemstilling.

Hvordan gør du?

 

Series Navigation<< 2: At dokumentere viden om samfundsformer4: Samspil mellem menneske, natur og samfund >>
4.00 gennemsnitligt (87% score) - 1 stemme

Skriv kommentar