Kategori: Anmeldelser

 • Magisk grønlandsroman af skabsmagister

  Magisk grønlandsroman af skabsmagister

  Rød mand/Sort mand er en under­hold­ende og medrivende roman om grundlæggelsen af kolonien Godthåb i Grøn­land. Den er skrevet efter ’Pro­feterne i Evigheds­fjor­den’, men det er fak­tisk en ’pre­quel’ til den i en plan­lagt trilo­gi. Han­dlin­gen udspiller sig primært fra 1728, hvor en kon­gelig eks­pedi­tion bestående af tugth­us­fanger, læger og tvivl­somme guvernør­er sejler nord­på til…

 • Digital læring i gymnasieskolen

  Digital læring i gymnasieskolen

  Dig­i­tal læring i gymnasieskolen Hvis man tænker på hvor meget sam­fun­det har ændret sig på mange områder de sid­ste 200 år, så er det lidt påfaldende at én lær­er stadig under­vis­er 20–30 elever i ét lokale i ét fag i langt de fleste til­fælde på vores skol­er. Og hvis lær­eren ikke kan møde op fysisk…

 • Oliver Hilmes : Berlin 1936 – Seksten dage i august

  Oliver Hilmes : Berlin 1936 – Seksten dage i august

  Oliv­er Hilmes ”Berlin 1936” fortæller his­to­ri­er fra Berlin i de 16 dage i august 1936 , hvor olympiaden  blev afholdt i Hitlers Berlin. His­to­ri­erne tager udgangspunkt i levn og beretninger af og om de aut­en­tiske per­son­er, som skil­dres. Det er et mylder af top­poli­tikere, diplo­mater, sport­sudø­vere og kun­st­nere af alle nation­aliteter og i kapi­tel 17…

 • Kristian Hvidt — “Det moderne gennembrud”

  Kristian Hvidt — “Det moderne gennembrud”

  ”Jeg kan godt forstå du er faldet for det kildemateriale” Sådan sagde Leo Tan­drup til mig da jeg skrev opgave om et top­møde mellem Chr. 4. og Gus­tav Adolf i 1629. Det er jo sådan lidt et tveægget sværd; på den ene side et kom­pli­ment til nogle gode kilder, på den anden side lig­ger der…

 • Min besættelse — en anmeldelse

  Min besættelse — en anmeldelse

  ”Min besæt­telse – 50 års liv­tag med his­to­rien” er en opsam­ling af 20 tidligere udgivede essays fra 1965 — 2015 af Claus Bryld omhan­dlende besæt­telses­ti­dens historie. De er delt ind efter 4 forskel­lige forskel­lige temaer: Kon­flikt eller for­son­ing – et per­son­ligt dilemma Kam­p­en for åben­hed og opklar­ing – his­torik­eren som aktivist Erindringspoli­tiske konflikter Besæt­telse og…

 • Dagbogen fra Guantánamo

  Dagbogen fra Guantánamo

  ”Dag­bo­gen fra Guan­tá­namo” er skrevet på engel­sk af mau­re­taneren Mohame­dou Ould Slahi i en iso­la­tion­scelle i Guan­tá­namo-fængslet på Cuba i som­meren 2005, hvor for­fat­teren har sid­det siden august 2002 og stadig sid­der uden at anklagerne imod ham på noget tid­spunkt er prøvet for en domstol.  Manuskriptet er blevet cen­sur­eret af de amerikanske myn­dighed­er – der…