lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Kategori: Historiebrug

 • Magisk grønlandsroman af skabsmagister

  Magisk grønlandsroman af skabsmagister

  Title:  Rød mand/Sort mand Author:  Kim Leine  Genre:  Roman  Publisher:  Gyldendal  Pages:  512  Rød mand/Sort mand er en under­hold­ende og medrivende roman om grundlæggelsen af kolonien Godthåb i Grøn­land. Den er skrevet efter ’Pro­feterne i Evigheds­fjor­den’, men det er fak­tisk en ’pre­quel’ til den i en plan­lagt trilo­gi. Han­dlin­gen udspiller sig primært fra 1728, hvor en […]

 • Polen og Rusland kæmper med historien

  Polen og Rusland kæmper med historien

  Den 1. sep­tem­ber 1939 invaderede Hitler-Tysk­land Polen, og det blev starten på 2. ver­den­skrig. 70-året blev i dag mark­eret ved Gdan­sk, hvor det første skud i 2. ver­den­skrig blev løs­net tidligt om mor­ge­nen fra tyske krigsskibe. Kun 1 uge før tyskernes inva­sion af Polen, den 23. august, indgik Hitler og Stal­in en ikke-angreb­spagt med en […]

 • DK er besat af DF!

  DK er besat af DF!

  I en band­balle (!) af en kro­nik i Poli­tiken sam­men­lign­er Malene Fenger-Grøn­dahl, Rune Engel­breth Larsen og Flem­ming Chr. Nielsen Dan­sk Folkepar­tis ind­fly­delse i dan­sk poli­tik med tyskernes på samar­be­jd­sregerin­gen under besættelsen. Kro­nikken er guf til en sprog- og argu­men­ta­tion­s­analyse. Pia Kjærs­gaards ‘opkast’ fly­der ned over tv-skærmene og koryfæer som B.S. Inge­mann og Jens Bagge­sen bruges […]