lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Kategori: Anmeldelse

 • Magisk grønlandsroman af skabsmagister

  Magisk grønlandsroman af skabsmagister

  Title:  Rød mand/Sort mand Author:  Kim Leine  Genre:  Roman  Publisher:  Gyldendal  Pages:  512  Rød mand/Sort mand er en under­hold­ende og medrivende roman om grundlæggelsen af kolonien Godthåb i Grøn­land. Den er skrevet efter ’Pro­feterne i Evigheds­fjor­den’, men det er fak­tisk en ’pre­quel’ til den i en plan­lagt trilo­gi. Han­dlin­gen udspiller sig primært fra 1728, hvor en […]

 • Oliver Hilmes : Berlin 1936 – Seksten dage i august

  Oliver Hilmes : Berlin 1936 – Seksten dage i august

  Title:  Berlin 1936 Author:  Oliv­er Hilmes  Publisher:  Kris­telig Dagblad  Oliv­er Hilmes ”Berlin 1936” fortæller his­to­ri­er fra Berlin i de 16 dage i august 1936 , hvor olympiaden  blev afholdt i Hitlers Berlin. His­to­ri­erne tager udgangspunkt i levn og beretninger af og om de aut­en­tiske per­son­er, som skil­dres. Det er et mylder af top­poli­tikere, diplo­mater, sport­sudø­vere […]

 • Min besættelse — en anmeldelse

  Min besættelse — en anmeldelse

  Title:  Min besæt­telse — 50 års liv­tag med historien Author:  Claus Bryld  Genre:  Historie  Publisher:  Roskilde Universitetsforlag  Pages:  274  ”Min besæt­telse – 50 års liv­tag med his­to­rien” er en opsam­ling af 20 tidligere udgivede essays fra 1965 — 2015 af Claus Bryld omhan­dlende besæt­telses­ti­dens historie. De er delt ind efter 4 forskel­lige forskel­lige temaer: Kon­flikt eller […]

 • Dagbogen fra Guantánamo

  Dagbogen fra Guantánamo

  Title:  Dag­bo­gen fra Guantánamo Author:  Mohame­dou Ould Slahi  Publisher:  Peo­ple’s Press  Release Date:  2015  Pages:  424  ”Dag­bo­gen fra Guan­tá­namo” er skrevet på engel­sk af mau­re­taneren Mohame­dou Ould Slahi i en iso­la­tion­scelle i Guan­tá­namo-fængslet på Cuba i som­meren 2005, hvor for­fat­teren har sid­det siden august 2002 og stadig sid­der uden at anklagerne imod ham på noget tid­spunkt er […]

 • Ny historiedidaktik

  Ny historiedidaktik

  ”Fag­di­dak­tik i his­to­rie” af Rune Chris­tiansen og Hei­di Eskelund Knud­sen er en letlæst og inspir­erende vit­a­minind­sprøjt­ning til en historielærerhverdag. Efter et indle­dende kapi­tel med et overb­lik over skolefagets udvikling præsen­teres nogle aktuelle didak­tiske udfor­dringer som det at bal­ancere og pri­or­itere under­vis­ningsti­den mellem for­tid og his­to­rie, alt­så viden om ’Wie es eigentlich gewe­sen’ og arbe­jdet med […]