Kategori: Dansk

St. St. Blicher: “Sildig opvågnen” (1828)

Jeg mindes ikke noget Dødsfald, der har vakt større Sensation, end min mangeaarige Ven Doctor L*s i R*. Man standsede hverandre paa Gaden, Man foer omkring fra eet Huus til et Andet med de Spørgsmaal: “Har De hørt det? veed

H. C. Andersen: “Den grimme Ælling” (1844)

Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyptisk, for det Sprog

Billedskemaer og metaforer

Hvorfor hedder det ‘ude på nettet’, men ‘inde på herning-gym.dk’ (eller gør det det?) Danmark er langt bagud mht. rygerpolitik. Hvilket billedskema er anvendt? Se på følgende to udsagn, der handler om, at EU har optaget nye medlemmer og diskutér

Thomasine Gyllembourg: “Den lille Karen”

En formuende og anseet Embedsmand i en af Sjællands Kjøbstæder sad engang for flere år siden med sin Familie i sin smukke og rummelige Stue. Det var en deilig Efteraarsaften. Stjernerne skinnede paa Himlen, og Maanen tittede ind af Vinduerne,

Gå offline med eleverne

Jeg har modtaget nedenstående essay fra Nadia Trabjerg, og hun har givet mig lov til at dele uddrag her. Der er nogle interessante tanker om elevers brug af internet. Jeg har lavet lidt flere afsnit i teksten for at gøre

Skriftlig aflevering: Kronik om Danmark og krisen

Skriv en kronik om, hvordan du mener Danmark skal tackle krisen i de kommende år med udgangspunkt i statsministerens nytårstale. Du kan også se talen hos Statministeriet I kronikken skal du først lave en sprog- og argumentationsanalyse af HTS nytårstale

Basisgrammatikøvelser

Jeg faldt lige over Sprogbogen – masser af gode øvelser til elever med små og store grammatiske problemer, som forskellen på ligge/lægge, nutids-r og det klassiske jyde-problem med ‘hans/hendes/sin/sit’. Når jeg retter smider jeg et direkte link i bunden af elevens

Skriv en god kronik

By Estebanjgonzalez (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

– e-pistel om at skrive kronik beregnet på gym-elever. Før skrivefasen 1)      Læs opgaveformuleringen grundigt!  Understreg alle kronikkens nøgleord, så du sikrer dig at du svarer præcist på det, du bliver spurgt om. 2)      Læs teksterne flere gange grundigt –

Top