Kategori: Dansk

 • Quiz: Danmarkshistorie

 • Projektarbejde med Ravnkels Saga

  Projektarbejde med Ravnkels Saga

  1)      Teg­ne­gruppe I skal lave Ravnkels Saga som teg­ne­serie. Grup­pen kan teg­ne i hån­den eller bruge fx www.stripgenerator.com 2)      Teg­ne­gruppe: I skal teg­ne et per­songal­leri med navne og slægt­sre­la­tion­er (genealogi/stamtræ) og hvis der er tid lave et googleko­rt, som vis­er hvor tin­gene foregår.  (Find sted­navne og skriv ind på kor­tet hvor tin­gene sker.) 3)      Wikipedi­agruppe I…

 • Faglige termer til digtanalyse

  Faglige termer til digtanalyse

  Her kan du se, hvor­dan du kan gribe en dig­t­analyse an. Det er et arbe­jd­sred­skab og ikke en køre­plan, man skal følge. Det er digtet og dig, der bestem­mer, hvilke punk­ter der skal gøres mest ud af.   Slå ukendte ord og begre­ber op, fx i Ord­bog over det danske Sprog. Præsen­tér digtet med for­fat­ter, titel og…

 • Læs bedre

  Læs bedre

  Sid­sels blogindlæg på mfgv­i­den fik mig til at fiske et  læsekur­sus frem, hvor vi trænede læseteknikker og læse­hastighed på HH 1. år. Jeg har gemt et elevc­i­tat fra en evaluering : Helle: Fra 170 til 500 ord i minuttet. ”Jeg synes alle men­nesker på jor­den skulle prøve læsetræn­ing, for selvom det måske lyder kedeligt er det godt.…

 • Novelleanalyse — litterær artikel

  Novelleanalyse — litterær artikel

  Tekstanalyse kræver læsning Læs tek­sten mere end én gang — Helst 3–4 gange. Der dukker nye ting op for hver gen­nem­læs­ning (prøv selv!). Tag notater, mens du læs­er. Skriv ned, hvad der undr­er dig, eller notér sted­er, du vil citere. Du kan evt. sam­le notater under forskel­lige punk­ter: Miljø, fortæller, sprog, osv. Disse notater hjælper…

 • Fortællertype

  Fortællertype

    Fortæller­typer og synsvinkel Vi skel­ner mellem for­fat­ter og fortæller! Der er enten tale om en skjult fortæller (implic­it) – delt­ager ikke i eller kom­menter­er på his­to­rien eller en åbenlys fortæller (eksplic­it – kan delt­age og kommentere.) De 3 hyp­pig­ste fortællertyper: Jeg-fortæller (kan være utroværdig) 3.personsfortæller med indre/ydre/kombineret/vekslende synsvinkel. Knyt­tet til én per­son eller flere…