Kategori: Skriftlige danskopgaver

  • Essay om sprog og identitet

    Essay om sprog og identitet

    Skriv et essay om sprog­ets betyd­ning for vores iden­titet, herun­der, men ikke udelukkende, nation­al iden­titet. Ind­drag faglige begre­ber og eksem­pler fra dan­skun­dervis­nin­gen og tag udgangspunkt i neden­stående sta­tu­sop­da­ter­ing og artiklen “Dan­skhed er en mod­erne opfind­else”.    

  • Skriftlig aflevering: Kronik om Danmark og krisen

    Skriv en kro­nik om, hvor­dan du men­er Dan­mark skal tack­le krisen i de kom­mende år med udgangspunkt i statsmin­is­terens nytårstale. Du kan også se tal­en hos Stat­min­is­teri­et I kro­nikken skal du først lave en sprog- og argu­men­ta­tion­s­analyse af HTS nytårstale fra 1/1 2013. Her kan du fx arbe­jde med metafor­brug, appelformer, sprog ift. mål­grup­pen, HTS’…