Kategori: Blogs

 • Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Idé til 2 lektioner om kunstig intelligens til gymnasiet. Forløbet tager udgangspunkt i en videoserie om kunstig intelligens på Youtube.

 • Ord-deling og #SoMe

  Ord-deling og #SoMe

  Dan­sk Folkepar­ti fores­lår i deres nye kul­tu­rud­spil bl.a. at vi bruger flere danske ord i stedet for anglicismer: ”For mange engelske ord inko­r­por­eres i den danske ord­bog. Ord som dis­claimer og can­cel cul­ture blev i 2020 til­fø­jet til den danske ret­skrivn­ing­sor­d­bog. Det er fan­tasiløst og unød­vendigt at hugge ord fra engel­sk og gøre dem danske,…

 • Strid om sønderjysk nedbør

  Strid om sønderjysk nedbør

  Inspir­eret af Fabers fæl­lessang har jeg lavet et for­løb i dan­sk til 1.g om “dan­marks­billed­er på vers”, som egentlig bare er læsning/analyse og indimellem afsyn­gn­ing af gode tek­ster, som på en eller anden måde portræt­ter­er Danmark. I en af disse timer har vi arbe­jdet med Sig­urds Bar­rets gendigt­ning af “Det haver så nyli­gen reg­net” og…

 • Opgaveskrivning i Word — pc

  Opgaveskrivning i Word — pc

  Her er et nogle vejled­ningsvideo­er sam­let i en præsen­ta­tion. Video­erne lig­ger i Onedrive, så de loader lidt lang­somt… megair­riterende, at man ikke kan komme ude­nom YouTube…

 • Opfriskning af akademisk skrivning

  Opfriskning af akademisk skrivning

  (En kol­le­ga har spurgt om jeg ville dele dette på Face­book, men jeg har val­gt at slå op med Zucker­berg, så nu læg­ger jeg det her. ) Kære fag­gruppe Lære­pla­nen siger ”Som optakt til Studieretningsprojektet i 3.g styrkes elev­ernes bev­id­s­thed om akademisk skrivning” . Vejled­nin­gen nævn­er lige­frem et obligatorisk skrift­ligheds­for­løb i 3.g  (afs­nit 2.2.8). Vejled­nin­gen til dan­sk i…

 • Lav et forløbskartotek i Microsoft Teams

  Lav et forløbskartotek i Microsoft Teams

  Hvis du er på en Lec­tioskole, så bruger I forhåbentlig også funk­tio­nen for­løb­s­del­ing, hvor man med et enkelt klik kan kopiere en kol­le­gas for­løb med mate­ri­aler og hele pivtø­jet til sit eget hold. Men hvor­dan kan man skaffe sig et overb­lik over en fag­grup­pes for­løb i Lectio? Jeg har prøvet at bruge en sim­pel liste…