Undervisning i danskfagets metode

key_iconMange elever bliver meget fjerne i blikket, når man siger ’metode’. Det er noget svært og abstrakt. Måske er det lettere at forstå, når man griber fat i deres hverdagserfaringer.

For at få det lidt ned på jorden kan man lave følgende øvelse: Lad eleverne udfylde de manglende felter i nedenstående skema. Første kolonne skriver man 3-4 forskellige vidensområder, i anden kolonne konkrete eksempler på hverdagsmetoder og i 3 kolonner mål for aktiviteten. Et mål på facebook kan være at få flere venner , fx.

Vidensområde Metode Mål
Fodbold ? ?
Bagning ? ?
Facebook ? ?

Eleverne får 5 minutter til at udfylde felterne. Der er to pointer med øvelsen:

1)      ’Metode’ betyder ’vejen til målet’. Det er lettere at se med bagning end med den hermeneutiske spiral.

2)      Målet er styrende for hvilken metode, man vælger.

Jeg tror 10-øren faldt for et par et stykker. “Nåeh, er det bare dét, det betyder.”

Det skal selvfølgelig overføres på undervisningen i danskfagets metoder : Hvorfor vælger man at bruge hhv. biografisk, nykritisk, strukturalistisk, læserorienteret, ideologikritisk, psykoanalytisk og-hvad-de-ellers-hedder metode – læseren har en kæphest, et mål med sin læsning, som ofte rækker udover at forstå teksten i sig selv. Derfor vælger man at læse

Og det skal overføres på AT, hvor målet jo er at få svar på sin problemformulering.

Men måske forsimpler jeg tingene – Hvordan underviser du i danskfagets metoder?

0.00 gennemsnitligt (0% score) - 0 stemmer

About the author

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *