Tag: Til elever

 • Essay om sprog og identitet

  Essay om sprog og identitet

  Skriv et essay om sprog­ets betyd­ning for vores iden­titet, herun­der, men ikke udelukkende, nation­al iden­titet. Ind­drag faglige begre­ber og eksem­pler fra dan­skun­dervis­nin­gen og tag udgangspunkt i neden­stående sta­tu­sop­da­ter­ing og artiklen “Dan­skhed er en mod­erne opfind­else”.    

 • Overbliksforløb i dansk og historie

  Overbliksforløb i dansk og historie

  Sen­est i starten af studieretnings­for­lø­bet skal elev­erne have et overb­liks­for­løb i dan­sk og his­to­rie. Derefter skal de skrive dan­sk-his­to­rie opgave. Det første møde med krav om fordy­belse og fod­not­er på gymnasiet. Jeg har selvføl­gelig kørt det nogle gange, men jeg oplever ikke altid at elev­erne får det ønskede overb­lik. Man kan slutte af med at…

 • Undervisning i danskfagets metode

  Undervisning i danskfagets metode

  Mange elever bliv­er meget fjerne i blikket, når man siger ’metode’. Det er noget svært og abstrakt. Måske er det let­tere at forstå, når man griber fat i deres hverdagserfaringer. For at få det lidt ned på jor­den kan man lave føl­gende øvelse: Lad elev­erne udfylde de man­glende fel­ter i neden­stående ske­ma. Første kolonne skriv­er…