Tag: AT;

  • Undervisning i danskfagets metode

    Undervisning i danskfagets metode

    Mange elever bliv­er meget fjerne i blikket, når man siger ’metode’. Det er noget svært og abstrakt. Måske er det let­tere at forstå, når man griber fat i deres hverdagserfaringer. For at få det lidt ned på jor­den kan man lave føl­gende øvelse: Lad elev­erne udfylde de man­glende fel­ter i neden­stående ske­ma. Første kolonne skriv­er…