Kategori: Det danske sprog

 • Ord-deling og #SoMe

  Ord-deling og #SoMe

  Dan­sk Folkepar­ti fores­lår i deres nye kul­tu­rud­spil bl.a. at vi bruger flere danske ord i stedet for anglicismer: ”For mange engelske ord inko­r­por­eres i den danske ord­bog. Ord som dis­claimer og can­cel cul­ture blev i 2020 til­fø­jet til den danske ret­skrivn­ing­sor­d­bog. Det er fan­tasiløst og unød­vendigt at hugge ord fra engel­sk og gøre dem danske,…

 • En lille fodboldartikel

  En lille fodboldartikel

  Fod­bold­ekspert­er og kom­men­ta­tor­er kan godt lide at sætte artik­ler på fodboldspillere: Det bliv­er spæn­dende at se EN Krohn-Dehli spille, eller EN Chris­t­ian Eriksen… Whazz with that?? Reg­n­er de med / ville de have noget imod at se TO Erik­sen­er spille… ? Hvor­for bruger kom­men­ta­tor­erne denne artikel ? Jeg har kun hørt det i forbindelse med fod­bold…

 • Man ‘afvikler’ da ikke lektioner ?

  Man ‘afvikler’ da ikke lektioner ?

  På min arbe­jd­splads bruger nogle ver­bet ‘afvikle’ om under­vis­ning. En lek­tion skal ‘afvikles’ af den og den lær­er. Det udtryk skur­rer i mine ører. Det får under­vis­ning til at lyde som noget, der skal overståes. På sproget.dk kan man finde føl­gende, forskel­lige betyd­ninger af ordet ‘afvikle’: Den Danske Ordbog afvikle vb. (se hele artiklen i DDO) organ­is­ere og…

 • Ordet der gik — ind i sproget

  Dan­sk Sprognævn har offentlig­gjort en liste over nye ord i 2007. Det er en inter­es­sant liste, der på mange måder fortæller om året der gik og ten­denser i vores tid. Læs bl.a. om ‘bøv’, ‘liggedage’ og ‘wiki’. Jeg er ikke sikker på, at alle disse ord vil over­leve sprog­brugernes dom. ‘Blook’ skal fx betyde en…

 • Nordisk sprogkrig brudt ud

  Politiken.dk havde for et stykke tid siden en meget sober og saglig artikel om tossede norske ord, og det opfat­tede Nettavisen.no åben­bart som casus bel­li. For­drage­lighed mellem de nordiske broder­na­tion­er må vi alle bidrage til. Men når fjeld­aberne kalder os for ‘bøssenoss­er’ — så er grænsen nået. Nord­mæn­dene må sættes på plads én gang for…

 • Frels vort modersmaal!

  I Hørups hæderkro­nede Organ for Oplysning til danskerne kan man læse at vort danske Mod­er­s­maal er truet af det angel­sak­siske Sprog. Ord som ‘brand­ing’, ‘key account man­ag­er’, ‘kinky’, ‘cool’ og ikke mindst ‘ser­vice’ har spredt sig som en Virus til alle danskeres Vokabularium. På det sen­este er folk beg­y­n­dt at ‘com­mitte’ sig til det ene og…