lektoren

An arrow divider

Man ‘afvikler’ da ikke lektioner ?

2 min­ut­ters læsning
På min arbe­jd­splads bruger nogle ver­bet ‘afvikle’ om under­vis­ning. En lek­tion skal ‘afvikles’ af den og den lær­er. Det udtryk skur­rer i mine ører. Det får under­vis­ning til at lyde som noget, der skal overståes.

sproget.dk kan man finde føl­gende, forskel­lige betyd­ninger af ordet ‘afvikle’:

Den Danske Ordbog

  1. organ­is­ere og gen­nem­føre et arrange­ment; syn afholde
    ● få gen­nem­ført (på en let og ubesværet måde);
  2. grad­vis afs­lutte el. afskaffe, typisk efter en fast­lagt plan;

Ordbog over det danske Sprog

  • afvikle, v. ‑ede. vbs. ‑ing.1) bog fjerne noget, som er viklet omkring noget andet, ved at vikle det op. (i tale­spr. vikle af). vAph.(1764). At afvikle den omvundne Traad. VSO. vikle (piskesnærten) fast omkring Top­pen, sætte denne paa Jor­den og med et rask Ryk afvikle Snærten. Legeb.Ia.4

Første fork­lar­ing i Den danske Ord­bog legit­imer­er vel desværre brug af ordet i forbindelse med under­vis­ning: En lek­tion kan godt sam­men­lignes med at ”organ­is­ere og gen­nem­føre et arrange­ment’ ,  det må jeg indrømme.

Hvis man slår ordet op i Kor­pus, så bruges det i forbindelse med forskel­lige arrange­menter som ‘afvikle projekt/mesterskab/DM’ , men det optræder også i betyd­nin­gen ‘afskaffe’:  ‘afvikle handelshindringer/støtteordninger/dagpenge’ , osv. Det må være denne med­be­tyd­ning, som er en sten i min sko(le).

Den tred­je, gam­meldags betyd­ning fra Ord­bog over det danske Sprog er også spøjs. “Fjerne noget, som er viklet omkring noget andet” — man kunne måske sige at man afvikler elevers uvi­den­hed eller deres facade og forsvarsmekanis­mer for at nå ind til dem … ?

Any­way, jeg vil gerne have afviklet ‘afvikle’ i under­vis­ningskon­tek­ster. Jeg går ind for at man ‘læs­er’ en lek­tion med sine elever, selvom det har en lidt alt­modisch klang . Det kon­noter­er at nogen tileg­n­er sig viden, at der sker læring. Man bygget noget op, i stedet for at rive ned.

Eller er det bare mig ?


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

Ét svar til “Man ‘afvikler’ da ikke lektioner ?

  1. Annette Højlund Avatar
    Annette Højlund

    Totalt enig — kollega

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *