lektoren

An arrow divider

Ord-deling og #SoMe

3 min­ut­ters læsning

Dan­sk Folkepar­ti fores­lår i deres nye kul­tu­rud­spil bl.a. at vi bruger flere danske ord i stedet for anglicismer:

”For mange engelske ord inko­r­por­eres i den danske ord­bog. Ord som dis­claimer og can­cel cul­ture blev i 2020 til­fø­jet til den danske ret­skrivn­ing­sor­d­bog. Det er fan­tasiløst og unød­vendigt at hugge ord fra engel­sk og gøre dem danske, og det vil på lang sigt udry­dde vores sprog ” 

(DF’s kul­tu­rud­spil, april 2021)

og videre at det ikke er nemt at forstå..

”… hvad f.eks. sund­hedsmin­is­teren men­er, når han siger at vac­ciner­in­gen af danskerne bliv­er en gamechang­er, og at vi kan høre mere til doorstep kl. 10.”

(samme)

Det kan der være noget om – nogle angli­cis­mer virk­er lidt fjollede og smart i en fart-agtige, og det er da klart et sig­nal om at danskerne føler sig hjemme i en engel­sk eller – uha – glob­al kul­turkreds? Men hvad er der galt med det, DF? Jeg er da både dansker og europæer – det er ikke et enten-eller. Og hvor­for kalder i jeres iden­titet­spoli­tiske udspil for et ”modsvar” til identitetspolitikken?

DF fores­lår også at Dan­sk Sprognævn skal være en mere aktiv spro­grøgter, men ikke hvor­dan det skal fun­gere i prak­sis… forestiller de sig at de skal rykke ud med blå blink og vaske folks mund med sæbe, når de siger ’pub­lic ser­vice’? Tænk, hvis man kunne det….

Google vis­er mig ikke billed­er, der siger ‘shar­ing is mining’

Jeg ville tage fat i et andet område, som også er præget af angli­cis­mer, som jeg hellere ville ændre, hvis jeg kunne, nem­lig de ord vi bruger om vores adfærd på sociale medi­er, som er opfun­det af tech-gigan­terne, for­di de har en inter­esse i det: Vi del­er med hinan­den (share), vi bliv­er ven­ner med/ forbinder os (con­nect), og vi ’lik­er’ (sys­gå­tom). Det lyder jo vældig pos­i­tivt – hvem vil ikke være en per­son, der del­er? Shar­ing is car­ing, ikke sandt? Men man kunne også bruge lidt mere kri­tiske ord:

Socialt netværk => Datamalkemaskine

Jeg del­er noget  => Jeg ”lokker dig” ind i data­malke — /manipulationsmaskinen

Jeg har ”liket dit opslag” => Jeg beløn­ner dig og sørg­er for at du kom­mer tilbage for at blive datamalket/manipuleret lidt mere.

Jeg har ”fået mange likes” => Jeg har hjulpet data­malke­mask­i­nen med at malke mine ven­ners data.

Sådanne ord ville en social mediebruger aldrig bruge om sin egen eller andres SoMe adfærd – for det er jo ikke det, der er hen­sigten med at ’dele’, det er bare prisen for at gøre det, men den taler vi ikke ret meget om — hvor­for ikke?

Hvis man kunne lave forsøg med sprog, så kunne jeg godt tænke mig at udskifte disse ord og se om det fik flere til at stå af de sociale medi­er… men jeg kan godt selv høre det små­fascis­tiske i det forslag 🙂 Hvilke ord ville du ændre, hvis du kunne og hvorfor?


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *