Novelleanalyse – litterær artikel

By Estebanjgonzalez (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Tekstanalyse kræver læsning

Læs teksten mere end én gang – Helst 3-4 gange. Der dukker nye ting op for hver gennemlæsning (prøv selv!). Tag notater, mens du læser. Skriv ned, hvad der undrer dig, eller notér steder, du vil citere. Du kan evt. samle notater under forskellige punkter: Miljø, fortæller, sprog, osv. Disse notater hjælper dig til at komme igang – du er faktisk startet på din disposition.

Skriv disposition, før du starter med at skrive din tekstanalyse. Overskrifterne kunne være de nedenfor nævnte, men prøv selv at være lidt kreativ. Når du har skrevet et afsnit, så find en dækkende overskrift. Et afsnit med en personkarakteristik kunne man fx kalde ‘Enspænderen’….. Du kan have dispositionen i et andet dokument eller i toppen af dit analysedokument – eller du kan bruge Words dispositionsvisning (i menuen ‘vis’)  Det hjælper dig til at holde overblikket.

Analyseskema

Indledning

Hvilken genre er der tale om? Hvornår er teksten skrevet? Er teksten typisk for denne forfatter/periode? Slå evt forfatteren op på diverse litteratursider, fx forfatterweb (kan nåes via mediateket) eller litteratursiden.dk
Undgå at skrive en masse om, hvor og hvornår forfatteren har gået i skole og hvad hans hund hed og hvor mange søskende, de havde, osv. Med mindre selvfølgelig at det er relevant for tekstanalysen, og du bruger oplysningerne i tekstanalysen. Indledningen kan indeholde et kort resumé med handlingens hovedtræk.

Fortællertype

Man skelner altid mellem forfatteren og fortælleren. I lange noveller eller romaner kan der være flere fortællere eller forfatteren kan skifte mellem fortælletyper. Først kan man finde ud af, om fortælleren er eksplicit (åbenlys) eller implicit (skjult)

De almindeligste fortælletyper er:

  • Jeg-fortæller
  • 3. personsfortæller
  • eller den alvidende fortæller

Er fortælleren troværdig? Nogle forfattere arbejder med utroværdige fortællere, der afsløres af begivenhederne omkring dem.

Synsvinkel

Fortælles historien fra én persons synsvinkel eller er vi “oppe i hovedet” på flere personer? Ser vi kun tingene udefra er der tale om ydre synsvinkel. Får vi indblik i personernes tanker og følelser er der indre synsvinkel.

Komposition

boghylde

Er fortællingen kronologisk eller er der flashbacks eller flashforwards? Du har sikkert set film, der starter med en scene, som enten ligger langt før eller helt i slutningen af fortællingens kronologi. På samme måde er det vigtigt at få fastslået evt. tidsspring i en litterær tekst.

Personkarakteristik

Vælg de(n) væsentligste person(er) ud, og gå teksten igennem for ting, der karakteriserer denne/disse person(er). Ofte karakteriseres personerne ved deres handlinger og replikker – fortælleren skriver ikke, “X er nærig” men fortæller måske “X gav 2 kr. til en julegave”. Du kan altså sige, at X er nærig og referere til denne oplysning.

Det er vigtigt at skelne mellem indre og ydre karakteristik. Personernes udseende og påklædning overfor deres egenskaber. I en personkarakteristik kan man vælge at bruge psykoanalyse eller Freuds personlighedsmodel, hvis det giver mening.

Miljø, tid, sted

Hvor foregår teksten? Hvilke normer og traditioner præger miljøet? “Nordkraft” af Jakob Ejersbo udspiller sig i et narkomiljø – alle personer har taget stoffer og har en bestemt adfærd. Der findes også en del “stof-slang”.

Sprog

Det er fint, hvis du kan finde forskellige “sprog i sproget” – er der slang, indforstået fagsprog eller eksempler på højtideligt sprog? Bruger fortælleren pludseligt nogle overraskende ord?

  • Er der sammenligninger (Hun duftede som en rose) eller metaforer (Hun er en engel)
  • Besjæling: En ting eller et dyr får menneskelige egenskaber: (Hunden så kærligt op).
  • Symboler: Visse konkrete ting kan stå for mere end sig selv. Fx symboliserer et hjerte i visse sammenhænge kærlighed

Tema(er) i teksten

Hvilke generelle problemer bliver illustreret i den konkrete historie? Overvej og kommentér novellens titel.

Perspektivering

At ‘sætte noget i perspektiv’ betyder at man sammenligner det med noget andet. Det kan være en anden tekst, eller oplevelser man selv har haft. Hvis temaet fx er menneskers forhold til døden, kan ens egen erfaring med at gå til begravelse bruges til sammenligning med teksten. Det kan også være en historisk perspektivering: Måske er det vigtigt at vide noget om den historiske kontekst for at forstå teksten. Du kan sammenligne med film, andre tekster, billeder, osv.

Samlet fortolkning/Konklusion:

Her samler du op/konkluderer på alt, hvad du har fundet ud af i analysen. Hvis det var matematik, så er analysen mellemregningerne og fortolkningen resultatet med to streger under! Her må du gerne skrive en halv side, hvor du fremhæver det væsentligste ved teksten. Gentagelser kan ikke undgåes – men sørg for, at det er det vigtigste, du gentager.

Redigerings- og korrekturfasen

Til sidst redigerer du din tekst. Omformulér dårlige sætninger, forklar noget tydeligere, skær gentagelser væk. Har du skrevet noget under ‘komposition’ som egentlig hører til i et andet afsnit? – så flyt det. Til sidst læser du korrektur for stavefejl og tegnsætningsfejl. Skriv din tekst ud, og ret i den med en blyant – det er næsten umuligt at læse korrektur på en skærm. Det er også en god idé at læse korrektur og rette fejl en dag senere, så øjnene ikke bare “læser” det, man har i hovedet.

 

3.00 gennemsnitligt (77% score) - 1 stemme

Skriv kommentar