lektoren

An arrow divider

Hip Eurra!

1 min­ut­ters læsning
EU-samar­be­jdet fejr­er 50 års fød­sels­dag i denne måned, da Rom-trak­tat­en blev under­skrevet d. 25. marts 2007. Du kan læse mere om forskel­lige arrange­menter i anled­ning af jubilæet her.

Måske kan fes­t­lighed­erne sætte gang i forhan­dlingerne om tilpas­ning af EU’s insti­tu­tion­er til den sen­este udvidelse med 10 østeu­ropæiske lande.

Er du til quiz eller TP så prøv for­resten Europa­Go.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *