Kategori: EU

  • Flygtninge og solidaritet

    Om solidaritet og flygtninge.

  • Hip Eurra!

    EU-samar­be­jdet fejr­er 50 års fød­sels­dag i denne måned, da Rom-trak­tat­en blev under­skrevet d. 25. marts 2007. Du kan læse mere om forskel­lige arrange­menter i anled­ning af jubilæet her. Måske kan fes­t­lighed­erne sætte gang i forhan­dlingerne om tilpas­ning af EU’s insti­tu­tion­er til den sen­este udvidelse med 10 østeu­ropæiske lande. Er du til quiz eller TP så…