lektoren

An arrow divider

Konspiration som religion

1 min­ut­ters læsning

Var det i virke­lighe­den amerikan­erne selv, der angreb WTC d. 9/11 2001 for at f en und­skyld­ning for at gå ind i Irak?

Blev månelandin­gen 1969 optaget i et film­studie på jor­den? For hvor­dan kan flaget blafre, når det ikke blæs­er på månen? Og hvor­for kaster astro­nauterne skyg­ger i flere retninger?

Disse spæn­dende “teori­er” er meget under­hold­ende, og der­for kan der scores en skilling på at skrive en bog eller holde fore­drag om at prins­esse Diana i virke­lighe­den blev slået ihjel af rumvæsner.

Her kan du læse en lille notits om det hos NASA. Her find­es en god fork­lar­ing på det blafrende flag, og en hen­vis­ning til at viden­sk­ab­s­folk i flere lande har under­søgt NASA’s månesten og bekræftet deres ægthed.

Men disse fork­laringer vil sikkert ikke til­fred­stille kon­spir­a­tions­dyrk­erne. De VIL ikke tro på det — og så er det jo blevet et spørgsml om reli­gion. Selvføl­gelig skal man være kri­tisk i disse tider, ikke mindst over­for kon­spir­a­tionste­o­retik­erne og deres motiver.
Det er ret bekym­rende, hvis vi ender med at leve i hver vores ver­den, der består af det vi vil tro p. Er TV-avisens virke­lighed optaget på en pc? Det næste bliv­er vel at Dou­glas i virke­lighe­den stam­mer fra Skotland…?


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *