lektoren

An arrow divider

Er du rigtig dansker?

1 min­ut­ters læsning
Min­is­teri­et for fly­gt­ninge, ind­van­drere og inte­gra­tion har nu offentlig­gjort en testver­sion af den prøve, som alle fly­gt­ninge og ind­van­drere skal bestå for at få dan­sk statsborgerskab.

Prøven inde­hold­er spørgsmål om danske sam­funds­forhold, dan­sk kul­tur og his­to­rie. For at bestå skal man svare rigtigt på 28 ud af 40. Tjek selv hos JP, om du burde sendes hjem til Over­lund eller Hald Ege… :-b

Prøven kri­tis­eres allerede af oppo­si­tio­nen for dens opfat­telse af, hvad det er vigtigt at vide som ny dan­sk stats­borg­er. Jeg er helt enig i, at nye borg­ere, som får stem­meret til folket­ingsval­gene, skal vide noget om danske sam­funds­forhold anno 2007. Men er det nød­vendigt at kende his­to­rien og danske for­fat­tere mv. ?


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *