Kategori: Palæstina

 • Irancartoons 2008

  Irancartoons 2008

  I 2008 blev der afholdt en teg­nekonkur­rence i Iran om den aktuelle kon­flikt i Gaza. Billede #4 er vist­nok fra en tidligere konkur­rence om ytringsfrihed. Hvilken opfat­telse af kon­flik­ten giv­er billed­erne? Hvilke fordele og ulem­per er der ved karikaturteg­ninger som medium? (Note: The car­i­ca­tures are used for edu­ca­tion­al pur­pos­es only. The car­toons have been removed…

 • Britisk dobbeltspil 1914–18

  Britisk dobbeltspil 1914–18

  Spørgsmål til kapi­tel 2 1)      Hvad var briternes mål i Mellemøsten under 1. vk? 2)      Hvor­dan var forhold­et mellem tyrkere og arabere i Det Osman­niske Rige? 3)      Beskriv de 3 aftaler som forskel­lige brit­er indgår med forskel­lige parter.   På hvilke måder er de uforenelige? Hvor­dan kan den britiske regering forholde sig til aftalerne efter krigen? Hvilke af…

 • Arbejdsspørgsmål om zionismen

  Arbejdsspørgsmål om zionismen

  Grund­bog: Hen­rik Wive Larsen: “Israel — en stat i Mellemøsten” — kap 1.   Hvad er ”en jøde” …  og hvornår er man ”jødisk” .. kan du fx blive jødisk ? Hvor, hvornår og hvor­for er jøder blevet udsat for ’pogromer’ før holocaust? Hvor stam­mer beteg­nelsen ’Palæsti­na’ fra? Hvor boede de fleste jøder på klo­den i 1914 ? Beskriv ”det…

 • Quiz: Palæstinakonflikten

  Quiz: Palæstinakonflikten

 • Palæstinakonflikten — et overblik

  Palæstinakonflikten — et overblik

  Staten Israel 1948 Den 29. novem­ber 1947 ved­tog FN en del­ings­plan for Palæsti­na (se kort). Ifølge pla­nen skulle jøderne have ca. 58% af området, mens araberne fik de resterende 42%. Ingen af parterne skulle have Jerusalem, der i stedet skulle være under inter­na­tion­al kon­trol. 33 lande stemte for og 13 imod, heri­b­landt de ara­biske lande,…

 • Stå fast, Obama!

  Stå fast, Obama!

  “Jerusalem is not a set­tle­ment (bosæt­telse) ; it’s our capital”, sagde Ben­jamin Netanyahu, Israels pre­mier­min­is­ter, i en tale i AIPAC i denne uge. Dermed fasthold­er han og Israels regering at Øst­jerusalem, som Israel har besat siden 6‑dages kri­gen i 1967, skal være en del af en israel­sk stat til stor frus­tra­tion for palæsti­nenserne og mange andre…