Kategori: Historie

 • Problemstillinger i historie

  Problemstillinger i historie

  Her føl­ger 3 eksem­pler fra min prak­sis med at arbe­jde prob­lem­baseret i his­to­rie — dette lille skriv er bak­set sam­men i pauserne til His­to­rielabs veltil­ret­te­lagte og lærerige kur­sus “Hvad er prob­lemet”: Eksempel 1: Kold krig med projekt Jeg ple­jer at bruge ca. 10 lek­tion­er a 70 min­ut­ter på den kolde krig — og så synes…

 • Magisk grønlandsroman af skabsmagister

  Magisk grønlandsroman af skabsmagister

  Rød mand/Sort mand er en under­hold­ende og medrivende roman om grundlæggelsen af kolonien Godthåb i Grøn­land. Den er skrevet efter ’Pro­feterne i Evigheds­fjor­den’, men det er fak­tisk en ’pre­quel’ til den i en plan­lagt trilo­gi. Han­dlin­gen udspiller sig primært fra 1728, hvor en kon­gelig eks­pedi­tion bestående af tugth­us­fanger, læger og tvivl­somme guvernør­er sejler nord­på til…

 • De slesvigske krige 1848–50 og 1864

  Brug lek­ti­e­ti­den (ca. 30 min)  på at se videoen og beg­y­n­de på spørgsmå­lene neden­for — I får også tid på skolen.  Brug fx 1864.dk og danmarkshistorien.dk Kri­gen i 1848–50   1) Du skal kunne fork­lare, hvor­dan Dan­marks ”riger og lande” så ud i 1847. Hvad var fx forskellen på kon­geriget og her­tugdøm­merne? Brug kor­tet her. Hvor­dan er…

 • Ukraine mellem EU og Rusland

  Den 25. maj 2014 var der valg til EU-par­la­mentet i mange europæiske lande. Men der var også par­la­mentsvalg i Ukraine, og det er mindst lige så spændende. Den aktuelle krise i Ukraine bliv­er udlagt som et spil om Ukraines tilhørs­forhold til enten Europa eller Rus­land og nogen obser­vatør­er taler om en tilbageven­den til den kolde…

 • Irancartoons 2008

  Irancartoons 2008

  I 2008 blev der afholdt en teg­nekonkur­rence i Iran om den aktuelle kon­flikt i Gaza. Billede #4 er vist­nok fra en tidligere konkur­rence om ytringsfrihed. Hvilken opfat­telse af kon­flik­ten giv­er billed­erne? Hvilke fordele og ulem­per er der ved karikaturteg­ninger som medium? (Note: The car­i­ca­tures are used for edu­ca­tion­al pur­pos­es only. The car­toons have been removed…

 • Britisk dobbeltspil 1914–18

  Britisk dobbeltspil 1914–18

  Spørgsmål til kapi­tel 2 1)      Hvad var briternes mål i Mellemøsten under 1. vk? 2)      Hvor­dan var forhold­et mellem tyrkere og arabere i Det Osman­niske Rige? 3)      Beskriv de 3 aftaler som forskel­lige brit­er indgår med forskel­lige parter.   På hvilke måder er de uforenelige? Hvor­dan kan den britiske regering forholde sig til aftalerne efter krigen? Hvilke af…