Arbejdsspørgsmål om zionismen

Ortodoks jøde i bøn ved Grædemuren. Eget foto, efteråret 2012.
Ortodoks jøde i bøn ved Grædemuren. Eget foto, efteråret 2012.

Grundbog: Henrik Wive Larsen: “Israel – en stat i Mellemøsten” – kap 1.

 

  1. Hvad er ”en jøde” …  og hvornår er man ”jødisk” .. kan du fx blive jødisk ?
  2. Hvor, hvornår og hvorfor er jøder blevet udsat for ’pogromer’ før holocaust?
  3. Hvor stammer betegnelsen ’Palæstina’ fra?
  4. Hvor boede de fleste jøder på kloden i 1914 ?
  5. Beskriv ”det zionistisk projekt” – hvordan forsøgte Herzl at realisere det? Inddrag citater fra kilde 1 og 2 som dokumentation i jeres lille præsentation.
  6. Hvorfor var mange vesteuropæiske jøder kritiske overfor zionismen?
  7. Er Wikipedias opslag om zionisme objektivt i forhold til det I har læst? Giv ex.
  8. Sammenlign artiklen om zionisme på Israel-info med omtalen af zionismen på Palæstina-info. Er der forskel? Hvorfor ?

 

 

0.00 gennemsnitligt (0% score) - 0 stemmer

Skriv kommentar