lektoren

An arrow divider

Arbejdsspørgsmål om zionismen

1 min­ut­ters læsning
Ortodoks jøde i bøn ved Grædemuren. Eget foto, efteråret 2012.
Ortodoks jøde i bøn ved Græde­muren. Eget foto, efteråret 2012.

Grund­bog: Hen­rik Wive Larsen: “Israel — en stat i Mellemøsten” — kap 1.

 

  1. Hvad er ”en jøde” …  og hvornår er man ”jødisk” .. kan du fx blive jødisk ?
  2. Hvor, hvornår og hvor­for er jøder blevet udsat for ’pogromer’ før holocaust?
  3. Hvor stam­mer beteg­nelsen ’Palæsti­na’ fra?
  4. Hvor boede de fleste jøder på klo­den i 1914 ?
  5. Beskriv ”det zion­is­tisk pro­jekt” – hvor­dan forsøgte Her­zl at realis­ere det? Ind­drag citater fra kilde 1 og 2 som doku­men­ta­tion i jeres lille præsentation.
  6. Hvor­for var mange vesteu­ropæiske jøder kri­tiske over­for zionismen?
  7. Er Wikipedias opslag om zion­isme objek­tivt i forhold til det I har læst? Giv ex.
  8. Sam­men­lign artiklen om zion­isme på Israel-info med omtal­en af zion­is­men på Palæsti­na-info. Er der forskel? Hvorfor ?

 

 


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *