lektoren

An arrow divider

Giganternes fald

1 min­ut­ters læsning
Fall of Giants (The Century Trilogy #1)Fall of Giants by Ken Fol­lett

My rat­ing: 4 of 5 stars

Jeg har læst den danske version.

Fæn­gende his­torisk roman, selvom fig­ur­erne er på kan­ten til at være klicheer nogle gange. Den intel­li­gente, men fat­tige tjen­estepige og den arro­gante og stolte jarl. Nogle af roma­nens helte er lidt for his­torisk bagk­loge og men­er de rigtige ting. Det er som de har rep­likker, som kom­mer fra Fol­lets his­to­riekon­sulen­ter på roma­nen. Fx kan de forudse at der bliv­er en stor krig ud af Østrig-Ungar­ns ulti­ma­tum til Ser­bi­en, og den tyske offi­cer Wal­ter kæm­per ihærdigt imod dolkestød­sle­gen­den efter krigen.

Men denne kri­tik vis­er jo bare, at man lever sig ind i his­to­rien, og jeg har da også følt mig godt under­holdt igen­nem alle 935 sider. Spæn­dende skildring af slaget ved Somme, kam­p­en for kvin­ders stem­meret og den rus­siske rev­o­lu­tion. Jeg vil da overve­je at bruge uddrag her­fra i undervisningen.

Jeg vil klart mene, at man kunne lave op til flere forskel­lige SRP-pro­jek­ter i engelsk/historie med udgangspunkt i denne roman.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *