lektoren

An arrow divider

Hvad skal mit gym med facebook? #skolechat

1 min­ut­ters læsning
Skal gym­nasi­er og skol­er bruge tid og kræfter på at vedlige­holde en face­book­side ved siden af deres lovpligtige hjemme­side? Jeg har opret­tet en til Hern­ing Gym­na­si­um uden helt at vide hvor­for. Det var vel nok lidt for­di de andre skol­er gør det .. ?

Fordele:

 • Det er en plat­form, som mange elever kender og tjekker jævnligt.
 • Det giv­er opmærk­somhed, når elevers ven­ner ser de “lik­er” eller kom­menter­er noget, vi laver. Det er let at nå ud til mange.

Ulemper:

 • Vi med­virk­er til at et pri­vat fir­ma ind­sam­ler oplysninger om vores elever, som de videresæl­ger til tredjepart.
 • Vi giv­er face­book lov til at bruge vores medi­er og tek­ster i sam­men­hænge, vi ikke har kon­trol over.
 • Face­book kan ændre vilkårene for brug af deres tjen­ester med kort varsel.

Jeg har det nok lidt som Robert de Niro i “Heat”:

2013-02-28 15_14_42-30 seconds... - YouTube – Google Chrome

 

“Don’t let your­self get attached to any­thing you are not will­ing to walk out on in 30 sec­onds flat if you feel the heat around the corner.”

 

Man skal ikke gøre sig mere afhængig af dem, end at man kan lukke skidtet ned igen uden det ødelæg­ger for meget.… der­for vil jeg heller ikke bruge face­book til andet end højest ad-hoc kom­mu­nika­tion med mine elever.

Hvad tænker du?

 


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

6 svar til “Hvad skal mit gym med facebook? #skolechat

 1. Rasmus Avatar
  Rasmus

  Har du ændret holdning?
  Jeg er beg­y­n­dt at anvende FB til backchan­nel og Peer reviews. Det er nemt, men er ukri­tisk brug dig­i­talt udan­nende? Reflek­sion kræves fra lærere og elever.

 2. Lars Henriksen Avatar

  Ikke rigtigt — jeg bruger ikke fb i min under­vis­ning — men det gør nogle af mine kol­leger dygtigt, fx Tine Lund Kle­js : http://itigymnasiet.dk/facebook-til-differentiering-og-skriftlighedstraening/

  Indlægget her han­dler mere om skolens kom­mu­nika­tion — og her er en fb-side da bestemt en god ide. Vi skal vel være på de plat­forme, hvor folk er 🙂

 3. Kelli Avatar

  Lars, have you heard of Edmo­do?? It’s a way more effec­tive tool for schools with all the sans bells and whis­tles as FB.

 4. Lars Henriksen Avatar

  Thanks for the tip! 🙂 I have heard of it, but not real­ly checked it out.

 5. Erika Avatar

  I use Edmo­do when I do home­school­ing. It’s a per­fect way to make assign­ments, man­age dead­lines and encour­age my stu­dents. You can even make sep­a­rate rooms to con­trol each class.

 6. Lars Henriksen Avatar

  Hi Eri­ka, thanks for the com­ment. I tried to sign up to Edmo­do — but my school isn’t listed 🙂 

  In Den­mark many schools are look­ing at Google Apps for Edu­ca­tion vs. Onedrive/365.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *