Kategori: SRP

 • Opfriskning af akademisk skrivning

  Opfriskning af akademisk skrivning

  (En kol­le­ga har spurgt om jeg ville dele dette på Face­book, men jeg har val­gt at slå op med Zucker­berg, så nu læg­ger jeg det her. ) Kære fag­gruppe Lære­pla­nen siger ”Som optakt til Studieretningsprojektet i 3.g styrkes elev­ernes bev­id­s­thed om akademisk skrivning” . Vejled­nin­gen nævn­er lige­frem et obligatorisk skrift­ligheds­for­løb i 3.g  (afs­nit 2.2.8). Vejled­nin­gen til dan­sk i…

 • Giganternes fald

  Fall of Giants by Ken Fol­lett My rat­ing: 4 of 5 stars Jeg har læst den danske version. Fæn­gende his­torisk roman, selvom fig­ur­erne er på kan­ten til at være klicheer nogle gange. Den intel­li­gente, men fat­tige tjen­estepige og den arro­gante og stolte jarl. Nogle af roma­nens helte er lidt for his­torisk bagk­loge og men­er de rigtige…

 • Gør Google os dummere?

  “The most of my infor­ma­tion I got from web­sites on the internet” (SRP-elevs abstract 2012) Jeg har nu læst de fleste af de SRP-opgaver, som jeg er cen­sor på i år. Ten­densen er klar: Elev­erne bruger min­dre tid på at læse tryk­te bøger og mere tid på online mate­ri­ale.  Og det er vel bare en…

 • Indfør mundtligt forsvar af SRP

  Indfør mundtligt forsvar af SRP

  Den tyske forsvarsmin­is­ter Karl-Theodor zu Gut­ten­berg har fået frataget sin dok­tor­ti­tel, for­di han er blevet taget i at hugge fra andres tek­ster i sin dok­torafhan­dling fra 2007 uden at angive kilderne. ‘Google­berg’ har spøgefu­gle allerede døbt ham. Det fik mig til at tænke på, om jeg har været med til at uddanne en Google­berg eller to? I disse…

 • Gyldendal halser efter Wikipedia

  Da første bind af Den Store Danske Encyk­lopæ­di udkom i 1994, ville jeg frygtelig gerne have mine akademik­erf­in­gre i det. Ethvert dan­net men­neske bør da have 20 bind blåmel­eret bag­grundsv­i­den til at tyn­ge reolen med, tænk­te jeg. Men jeg havde lige lært, hvad SU-klip var, og de 20 bind ville koste den nette sum af 20.000…