lektoren

An arrow divider

Polen og Rusland kæmper med historien

1 min­ut­ters læsning
Den 1. sep­tem­ber 1939 invaderede Hitler-Tysk­land Polen, og det blev starten på 2. ver­den­skrig. 70-året blev i dag mark­eret ved Gdan­sk, hvor det første skud i 2. ver­den­skrig blev løs­net tidligt om mor­ge­nen fra tyske krigsskibe.

Kun 1 uge før tyskernes inva­sion af Polen, den 23. august, indgik Hitler og Stal­in en ikke-angreb­spagt med en hem­melig aftale om at dele Polen imellem de to lande. Den 17.  sep­tem­ber invaderede rus­siske styrk­er det østlige Polen, der dermed blev fjer­net fra landkortet.

I dag var bl.a.  Merkel, Putin og den rus­siske præsi­dent Kaczyn­s­ki til min­de­højtide­lighed. Kaczyn­s­ki fik næsten givet Sov­jet ans­varet for 2. ver­den­skrig. Hvis der ikke havde været en Hitler-Stal­in pagt, så havde Hitler måske ikke angre­bet Polen?

I forhold­et mellem Polen og Rus­land spøger også Katyn-mas­sakren på 20.000 polske offi­cer­er, som russerne indtil 1990 fastholdte var nazis­ternes værk.

Putin vil gerne se fre­mad. I dag sagde han bl.a. :

“We sin­cere­ly want Russ­ian-Pol­ish rela­tions to get rid of the accu­mu­lat­ed lega­cy of the past… and to devel­op in the spir­it of good-neigh­bourli­ness and co-oper­a­tion — that is to say, to be wor­thy of two great Euro­pean peoples,”

og det lyder jo meget for­nuftigt. Han har også udtrykt sorg over Katyn-massakren.

Sam­tidig har Rus­land ikke lyst til at tage et opgør med sin egen akku­mulerede arv fra for­tiden. I en ny his­to­riebog, som bruges i den rus­siske “folkeskole” reha­biliteres Stal­in, som man­den der omsk­abte Sov­jet fra at være et land­brugs­land til et land med atombomben.

Der er nok at tage fat på for både polske og rus­siske historikere.

Kilde: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8232559.stm


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *