Kategori: Overblik

  • Quiz: Danmarkshistorie

  • Miljø og vækst – COP15 i historisk perspektiv

    Intro – Førindus­trielle sam­fund og miljøet     Intro­duk­tion: Peter Mad­sen “Økolo­gi og his­to­rie”  kap. 1–2 , s. 9–16 Indus­tri og land­brug —  PM kap. 3, s. 16–23 Reak­tion­er: Hold­ninger til miljøet. “Dyb­deøkol­o­giske” stand­punk­ter vs. fx Lom­borg (uddrag af “Køl af” , 2007) Reak­tion­er: Miljølov­giv­ing fra ca. 1973. Brundt­land, Rio, Kyoto. PM. I‑lande vs. U‑lande. CO2-emis­sion og udvikling­shen­syn…