lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Kategori: Histpip

 • 3: At formulere problemstillinger

  3: At formulere problemstillinger

  Elev­erne skal kunne ” for­mulere his­toriske prob­lem­still­inger og relatere disse til deres egen tid “. Først må man diskutere hvad en god his­torisk prob­lem­still­ing er. Elev­erne opdager hur­tigt at det kræver viden at stille gode spørgsmål. Små his­to­riepro­jek­ter, hvor elev­erne skal prob­lem­for­mulere kan træne dem i dette. Ex fra det virke­lige liv:   Miniprojekt om besættelsestiden På bag­grund af mate­ri­alet […]

 • 2: At dokumentere viden om samfundsformer

  2: At dokumentere viden om samfundsformer

  (Dette er 2. del af en blogserie. Læs første del her.) Mål 2: Dokumentere viden om forskellige samfundsformer OK, det her indlæg bliv­er ikke særlig langt — og man skal vist ikke fortænke sig på hvad det vil sige at “doku­mentere viden…” Det må han­dle om at elev­erne trænes i at under­bygge udsagn om for­tiden […]

 • 1: De store historiske linjer

  1: De store historiske linjer

  Faglige mål vs. kernestof Godt nytår! Jeg vil gerne starte en lille nytårs­føjle­ton i dag. Fokuser­er vi nok på de faglige mål i his­to­rie i forhold til kernestof­fet? Når vi føler os pressede på under­vis­ningstid, er det så for­di vi skæver til kol­legers studieplan­er og føler os forpligt­ede til at dække og gen­nemgå HELE ver­dens, Europas og […]

 • Fylder EU for lidt i historieundervisningen?

  Fylder EU for lidt i historieundervisningen?

  Jeg har lige været på EU-kur­sus for his­to­rielærere. 5 dygtige oplægsh­oldere og en didak­tisk workshop. På vej hjem kom jeg til at spekulere lidt på om EU fylder for lidt i vores under­vis­ning, når nu 50–60% af dan­sk logivn­ing kom­mer fra EU ? Er det måske end­da lige så vigtigt for vores stu­den­ter at forstå bag­grun­den […]

 • Peer review i Google Docs

  Peer review i Google Docs

  Her er en lille skriveøvelse, jeg lavede i dag med 2.y: 1) Skriv ca. 1 side her i den delte mappe “Dan­mark som kolonimagt” i Google Drev, hvor du svar­er på følgende: “Under­søg, hvad der var for­målet med og bag­grun­den for slave­forord­nin­gen af 1792. Vur­dér, om den opfyldte sit formål.” Mate­ri­ale: Dagens lek­tie + kilde­tek­sten […]