Ægtefælde' (sb) -n -er, :
Et arrangeret ægteskab.
lektoren

Nyt på bloggen

 • Elevgrupper med #chatgpt

  Elevgrupper med #chatgpt

  Det er ret fascinerende at Chat­G­PT kan skrive html on demand. Man kan således bede bot­ten om at lave web­sider uden at kunne kode selv. Den over­sæt­ter fra dan­sk til html. Vi har i skolen ofte brug for at lave til­fældige grup­per. Der find­es en del sted­er på net­tet, der kan det, men out­put­tet ser alligev­el…

 • Hvornår er det snyd?

  Hvornår er det snyd?

  Min skole delt­ager i et pro­jekt om hjælpemi­dler i under­vis­nin­gen kaldet ‘læring i fel­tet mellem faglige hjælpemi­dler og pla­giat’ støt­tet af Region Midt. Det er et godt og vigtigt pro­jekt, hvor delt­agerne fx kan under­søge, hvor­dan de nye cha­tro­bot­ter kan eller bør bruges i undervisningen. Det er gået op for mig, at elev­erne er i…

 • På sporet af middelalderen

  På sporet af middelalderen

  Kris­t­ian Jepsen Steg og Thomas Hee­bøll-Holm har skrevet en ind­by­dende lille intro­duk­tion til mid­de­lalderen i for­laget Prax­is’ serie ”På sporet af his­to­rien” , som også tilby­der bøger til under­vis­ning om romer­riget, opdagelserne og oplysningstiden . Bogen er opbygget af ti kapitler med tra­di­tionel lære­bog­stekst og tilhørende kilde­tek­ster om forskel­lige temaer som fx ”De, der arbe­jder”, ”De,…

Kommentarer

 1. @LarsHenriksen @tbhdk @benjaoming "det åbne net" eller "åbne sociale net" er godt til at være forståelig for udeforstående - og…

 2. @LarsHenriksen @tbhdk @benjaoming wow optur med blog-indlæg. Meget data på fediverse er tilgængelit offentligt, kræver kun login for at interagere…

Mastodon

Loading Mastodon feed...