lektoren

An arrow divider

Skriv en debotartikel

2 min­ut­ters læsning

Her er et bud på en opgave, hvor elev­erne skal bruge en chat­bot som kog­ni­tiv partner:

Debotartikel

Parop­gave. Skriv et debatindlæg med hjælp fra en chat­bot, og vur­dér chat­bot­ten som værk­tøj imens I arbejder.

Del ét Word-doku­ment med din makker og upload én gang i Lec­tio for både din makker og dig. (Sæt 2 flueben, når du afleverer)

Opgaven består af to dele:

  1. Et debatindlæg skrevet til en selv­val­gt avis, fx lokalavisen Hern­ing Folke­blad eller den lands­dækkende Jyl­lands-Posten.

Læser­brevet skal være på mellem 2400 og 4800 tegn m. mellem­rum. Det skal han­dle om et aktuelt emne/problem, som optager jer. Det skal inde­holde argu­menter for at det er et prob­lem og gerne nogle mulige løs­nings­forslag. Læs evt. i avis­erne for inspi­ra­tion eller spørg botten!

Der skal være en god rubrik (over­skrift). I skal ikke bruge tid på lay-out, for det ord­ner avisen

I må selv bestemme om I prøver at sende det ind til avisen.

  • En anmeldelse af en selv­val­gt chat­bots anven­de­lighed i forskel­lige fas­er af skrive­processen. Kopi­er ske­maet neden­for ind efter debatindlægget og udfyld det, mens I arbejder.

Vælg én af disse mulige chatbots:

Chat­G­PT (openai.com) – ejet af Microsoft, kræver en bruger

‎Bard – Chat-baseret AI-værk­tøj fra Google, som leveres af PaLM 2 – kræver en bruger

 Dan­skG­PT — Den danske ver­sion af Chat­G­PT (kræver ikke bruger) SkoleG­PT (kræver ikke bruger)

Ezri — Over­hold­er Europæisk GDPR-lovgivning.

Anmeldelse af [indsæt botnavn] som hjælpeværktøj

Skrive­fas­er + Karakter Beskriv­else af, hvor­dan I brugte bot­ten – skriv (nogle af) jeres prompts og jeres vur­der­ing af, hvor værdi­fuld den er i den fase.
Idé­fase Karakter: 
Research Karak­ter: 
Organ­is­er­ing Karakter: 
Skrive Karak­ter: 
Redi­ger­ing Karakter: 
Kor­rek­tur Karakter: 
Sam­let vur­der­ing: Hvor stor en pro­cent­del af jeres tekst er skrevet af hhv. men­neske og mask­ine? Bør man skrive bot­ten på som afsender?  
Hvilke regler men­er I at vi bør have på skolen mht. chat­bots? Hvornår er det snyd? (og nej, her skal I ikke spørge botten! 😊 ) 

<a href=“https://www.vecteezy.com/free-vector/chatbot”>Illustration — Chat­bot Vec­tors by Vecteezy</a>


Udgivet

i

, ,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *