Tag: danmarkshistorie

  • Blå Danmarkshistorier

    Blå Danmarkshistorier

    ”Blå Dan­mark­shis­to­ri­er” sæt­ter fokus på søfartens rolle i Dan­mark­shis­to­rien fra renæs­san­cen til i dag. I 6 kapitler, som kan læs­es for sig, fortælles omtrent først renæs­san­cens, så 1700–1800-tallets his­to­rie ud fra et søfartsper­spek­tiv og derefter føl­ger kapi­tel 4 om sejlads under ver­den­skri­gene, kapi­tel 5 om tiden efter 1945 og til sidst et kapi­tel om ”søman­den”,…