Tag: blogging

  • Blog hard i 2013?

    Man ved jo ikke, hvem man skriv­er til, når man blog­ger. Om nogen over­hovedet. Der­for er det meget sjovt at se sta­tis­tik for et helt års vis­ninger af bloggen. Man får helt lyst til at skrive igen. Mange har åben­bart læst  “Skriv en god kro­nik”. Jeg for­mod­er, det er gym­nasieelever. Hvis de føl­ger mine anvis­ninger,…