Kategori: Nettet

 • Mastodon bør være public service | #dkpol

  Mastodon bør være public service | #dkpol

  Under kaplø­bet om Afri­ka sidst i 1800-tal­let indgik entre­prenante typer som Cecil Rhodes og Charles Rudd nogle lukra­tive ulige kon­trak­ter med afrikanske magth­a­vere om udvin­d­ing af ædel­met­aller i deres land. Flere af disse kon­trak­ter blev under­skrevet med lokale høvdingers tegn, for de kunne ikke selv læse eller forstå dem — eller sige nej for den…

 • Be aware and exercise your #Google #criticism

  Be aware and exercise your #Google #criticism

  This is an idea for a his­to­ry les­son on “search machine-criticism”: Homework: Watch this video [arve url=“https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=en#t‑177480” title=“Google bubbles” /]   In class; Test the assertions/claims in the video by chang­ing loca­tion and Google accounts: Google the same key­word from dif­fer­ent IP adress­es: at home, in school or at work and take screen­shots of the results. Ask…

 • Gå offline med eleverne

  Gå offline med eleverne

  Jeg har mod­taget neden­stående essay fra Nadia Tra­b­jerg, og hun har givet mig lov til at dele uddrag her. Der er nogle inter­es­sante tanker om elevers brug af inter­net. Jeg har lavet lidt flere afs­nit i tek­sten for at gøre det mere læsev­en­ligt på nettet. Lin­da Stone, tidligere Apple-chef og for­fat­ter, nævn­er i artiklen i…

 • Hvad skal mit gym med facebook? #skolechat

  Skal gym­nasi­er og skol­er bruge tid og kræfter på at vedlige­holde en face­book­side ved siden af deres lovpligtige hjemme­side? Jeg har opret­tet en til Hern­ing Gym­na­si­um uden helt at vide hvor­for. Det var vel nok lidt for­di de andre skol­er gør det .. ? Fordele: Det er en plat­form, som mange elever kender og tjekker jævnligt. Det giv­er opmærk­somhed,…

 • Ville du tage imod en drink fra en fremmed i byen?

  … hvis du er over 18, selvfølgelig! Her er en idé til at træne mate­ri­alekri­tik i 1.g. Start en lek­tion med det meget vigtige spørgsmål oven­for. Elev­erne undr­er sig selvføl­gelig og nogle vågn­er og bliv­er plud­selig meget aktive : ”Det tør jeg da godt”, ”Ja, da”, osv. ”Men æh.. den kan jo være ’spiked’…” Så hold­er…

 • Gør Google os dummere?

  “The most of my infor­ma­tion I got from web­sites on the internet” (SRP-elevs abstract 2012) Jeg har nu læst de fleste af de SRP-opgaver, som jeg er cen­sor på i år. Ten­densen er klar: Elev­erne bruger min­dre tid på at læse tryk­te bøger og mere tid på online mate­ri­ale.  Og det er vel bare en…